Lý thuyết Toán lớp 6: Phép cộng và phép nhân

Lý thuyết Phép cộng và phép nhân

Lý thuyết Toán lớp 6: Phép cộng và phép nhân bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 1 - Số tự nhiên, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Tổng và tích hai số tự nhiên Toán lớp 6

Phép cộng:

a + b = c hay có thể hiểu: số hạng + số hạng = tổng.

Ví dụ: Các phép cộng hai số tự nhiên như:

2 + 3 = 5; 5 + 7 = 12; 12 + 13 = 25;.....

Phép nhân:

a x b = c hay có thể hiểu: thừa số x thừa số = tích.

Ví dụ: Các phép nhân hai số tự nhiên như:

2 x 3 = 6; 6 x 5 = 30; 12 x 4 = 48;.....

Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên

Phép cộng và phép nhân

Tính chất giao hoán:

+ Khi đổi các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

+ Khi đổi các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.

Tính chất kết hợp:

+ Muốn cộng một tổng hai số với một số thứ ba, người ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai với số thứ ba.

+ Muốn nhân một tích hai số với một số thứ ba, người ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai với số thứ ba.

Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng:

+ Muốn nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hàng của tổng, rồi cộng các kết quả lại.

Ví dụ:

+ Ta có: 12 + 14 = 14 + 12 = 26

+ Ta có: (2 + 3) + 5 = 2 + (3 + 5) = 10

+ Ta có: 3.(4 + 5) = 12 + 15 = 27

Bài tập Phép cộng và phép nhân lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Phép cộng và phép nhân, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 155
Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm