Lý thuyết Toán lớp 6: Phép trừ và phép chia

Lý thuyết Phép trừ và phép chia

Lý thuyết Toán lớp 6: Phép trừ và phép chia bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 1 - Số tự nhiên, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Phép trừ hai số tự nhiên Toán lớp 6

Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x sao cho b + x = a thì ta có phép trừ a - b = x.

Trong đó: a là số bị trừ, b là số trừ, x là hiệu.

Tổng quát: (số vị trừ) - (số trừ) = hiệu.

Chú ý: Điều kiện để thực hiện phép trừ là số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ.

Ví dụ:

+ a - 0 = a

+ 5 - 3 = 2

+ a - a = 0

+ 13 - 2 = 11

Phép chia hết và phép chia có dư

Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠0 nếu có số tự nhiên x sao cho b.x = a thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết là a : b = x.

(số bị chia) : (số chia) = thương.

Tổng quát: Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠0 ta luôn tìm được hái ố tự nhiên là q và r duy nhất sao cho:

a = b.q + r trong đó 0 ≤ r < b

+ Nếu r = 0 thì ta có phép chia hết.

+ Nếu r ≠0 thì ta có phép chia có dư

Ví dụ:

+ 6 : 3 = 2

+ 13 = 5.2 + 3

+ 12 : 4 = 3

+ 5 = 4.1 + 1

Bài tập Phép trừ và phép chia lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Phép trừ và phép chia, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
4 113
Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm