Lý thuyết Toán lớp 6: Tập hợp các số tự nhiên

Lý thuyết Tập hợp các số tự nhiên

Lý thuyết Toán lớp 6: Tập hợp các số tự nhiên bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 1 - Số tự nhiên, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Tập hợp các số tự nhiên Toán lớp 6

1. Tập hợp các số tự nhiên

Các số là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N.

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*.

Ví dụ:

N = {0; 1; 2; 3; 4;.....}

N = {1; 2; 3; 4; 5;.....}

Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số. Trên tia số, điểm biểu diễn số nhỏ nằm bên trái điểm biểu diễn số lớn.

Ví dụ:

Tập hợp các số tự nhiên

2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

+ Trong hai số tự nhiên khác nhau, có một số nhỏ hơn số kia, ta viết a < b hoặc b > a

Ngoài ra ta cũng viết a ≥ b để chỉ a > b hoặc a = b.

+ Nếu a < b và b < c thì a < c.

+ Hai số tự nhiên liên tiếp nhau hơn kém nhau 1 đơn vị. Mỗi số tự nhiên có một số liền sau duy nhất và một số liền trước duy nhất.

+ Số 0 là số tự nhiên bé nhất. Không có số tự nhiên bé nhất.

+ Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử.

Ví dụ:

Số 2 là số liền trước của số 3.

Số 5 là số liền sau của số 4.

Ta có: a < 10 và 10 < 12 thì a < 12.

Bài tập Tập hợp các số tự nhiên lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán 6: Tập hợp các số tự nhiên ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 109
Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm