Ma trận đề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn Hóa học 11

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 - CHƯƠNG 2: NITƠ & PHOTPHO (2019 – 2020)
MÔN: HÓA HỌC 11
Ni dung
kiến thc
Mức độ nhn thc
Cng
Nhn biết
Thông hiu
Vn dng
Vn dng cao
TN
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Nitơ
- Xác định vị tr ca nitơ trong
BTH, cu hnh electron nguyên
t ca nitơ.
- Nhn biết cách điu chế nitơ
trong PTN và công nghip.
- Biết được trng thái tn ti
ca nitơ.
- Xác định đưc s oxi hóa
ca N trong hp cht.
- Xác định được vai trò ca
nitơ trong phn ng.
- Vn dng tnh số mol, th tch
ca N
2
, H
2
, NH
3
trong phn ng
tng hp NH
3
.
- Tnh hiệu sut phn ứng tổng
hợp NH
3
.
S câu:
Số đim:
1 câu
0,33 điểm
1 câu
0,33 điểm
1 câu
0,33 điểm
3 TN
1 điểm
2. NH
3
v
mui amoni
- Điu chế NH
3
.
- ng dụng muối amoni.
- Nhiệt phân muối amoni.
- Xác định sn phm phn ng
ca mui amoni vi kim.
- Nắm được tính cht amoniac.
- Viết PTHH hóa hc th
hin tính cht hóa hc ca
NH
3
và mui amoni.
S câu:
Số đim:
2 câu
0,67 điểm
1/3 câu
0,75 điểm
2TN + 1/3
TL
1,42 đim
3. HNO
3
v
mui Nitrat
- Nêu hiện tượng khi cho kim
loại tác dụng với HNO
3
.
- Xác định sản phẩm khi cho
phi kim, oxit kim loại tác dụng
với HNO
3
.
- Xác định sản phẩm pứ nhiệt
phân.
- Kim loại không tác dụng
HNO
3
đc ngui.
- Vai trò axit, oxi hóa ca
HNO
3
.
- Viết PTP KL, Oxit KL
tác dụng với HNO
3
; tnh số
mol.
- Viết pt chui chuyn hóa.
- Xác định kim loi phn ng
vi HNO
3
.
- Xác định sn phm kh
thông qua d kiện trong đ.
- Bi toán hỗn hợp kim loại ;
hoc kim loại voxit KL tác
dụng với HNO
3
. Nhiệt phân
muối nitrat. Tnh m; %m; m
cht rắn; V kh thu được
(đktc), hiu sut,..
- Bảo ton mol e cho bi toán hỗn
hợp KL tác dụng HNO
3
, kim loi
to ra hn hp khí có t khi.
- Vn dụng c định lut bo toàn
nguyên t, bo toàn khi
ợng,…
S câu:
Số đim:
4 câu
1,33 điểm
1 câu
0,33 điểm
1/3 câu
0,5 đim
1/2 câu
1,5 đim
1 câu
0,33 điểm
1/2 câu
0,5 điểm
6TN + 5/3
TL
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
4,5 điểm
4. Photpho
- Gọi tên muối photphua t
công thức cho sẵn.
-Viết PTP ca P với O
2
S câu:
Số đim:
1 câu
0,33 điểm
1 TN
0,33 điểm
5. H
3
PO
4
v
mui
photphat
- Xác định thnh phần ca
H
3
PO
4
trong dung dịch.
- Điu chế H
3
PO
4
- Viết PTHH biu din
phn ng trung hòa ca
H
3
PO
4
hoc mui
photphat dung dch
kim.
- Viết ptpứ khi cho H
3
PO
4
tác
dụng với dung dịch kim
NaOH; KOH.
- Vn dng lp t l xác định
thành phn và tính khối lượng
mui sinh ra trong phn ng
ca H
3
PO
4
và NaOH; KOH.
S câu:
Số đim:
1 câu
0,33 điểm
1/3+1/2 câu
1,25 điểm
1/2 câu
0,5 đim
1TN + 1/3
TL
2,08 điểm
6. Phân bn
ha hc
- Xác định hm lượng nitơ c
trong phân bn ha học.
- Biết được cách đánh giá hm
ng tng loi phân n hóa
hc.
S câu:
Số đim:
2 câu
0,33 dim
2 TN
0,67 điểm
7. Tng
hp
S câu:
Số đim:
Tng s
câu
Tng s
điểm
11 câu
3,63 đim
2 câu
0,67 đim
3/2 câu
2 đim
1 câu
2 đim
2 câu
0,67 đim
1/2 câu
0,5 điểm
15 + 3TL
10,00 điểm
T l
36,7%
31,7%
20%
11,6%
100%
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Ma trận về đề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn Hóa học 11

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Ma trận đề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn Hóa học 11 để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn nội dung cho đề kiểm tra 1 tiết lần 1 môn Hóa Học lớp 11 nhé.

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn Hóa học 11 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Ma trận nêu rõ nội dung ôn tập trong đề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn Hóa Học lớp 11 gồm Nitơ và photpho. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Ma trận đề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn Hóa học 11, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Hóa học nhé. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức của các môn Ngữ văn 11, Toán 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 171
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm