Ma trận đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 theo Thông tư 22

3 7.762

Bảng ma trận đề thi học kì 1 lớp 3

Ma trận đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 theo Thông tư 22 năm học 2017 - 2018 bao gồm bảng ma trận đề thi 3 môn: Toán, Tiếng Việt, Tin học được VnDoc sưu tầm, biên soạn chuẩn đánh giá kỹ năng, kiến thức trong chương trình lớp 3 học kì 1. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 1 lớp 3 cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng tham khảo. 

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

   

TNKQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

1. Kiến thức tiếng Việt, văn học

Số câu

1

   

1

   

1

     

1

 

3

1

 
 

Số điểm

0,5

   

0,5

   

0,5

     

0,5

 

1,5

0,5

 

2. Đọc

a) Đọc thành tiếng

Số câu

   

1

                     

1

   

Số điểm

   

1,5

                     

1,5

 

b) Đọc hiểu

Số câu

1

   

1

           

1

 

2

1

 
   

Số điểm

0,5

   

0,5

           

0,5

 

1,0

0,5

 

3. Viết

a) Chính tả

Số câu

   

1

                     

1

   

Số điểm

   

2,0

                     

2,0

 

b) Đoạn, bài

(viết văn)

Số câu

             

1

         

1

 
   

Số điểm

             

2,0

         

2,0

 

4.

Nghe -nói

Nói

Số câu

       

1

               

1

 
   

Số điểm

       

1,0

               

1,0

 
   

Tổng

Số câu

2

 

2

2

1

 

1

1

   

2

 

5

4

2

 

Số điểm

1,0

 

3,5

1,0

1,0

 

0,5

2,0

   

1,0

 

2,5

4,0

3,5

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

   

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 1000; nhân (chia) số có hai, ba chữ số với (cho) số có một chữ số.

Số câu

4

 

4

 

1

   

1

9

1

 

Số điểm

2,0

 

2,0

 

1,0

   

1,0

5,0

1,0

Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo độ dài, khối lượng,...

Số câu

2

             

2

 
 

Số điểm

1,0

             

1,0

 

Yếu tố hình học: góc vuông, góc không vuông; hình chữ nhật, hình vuông,...

Số câu

   

2

         

2

 
 

Số điểm

   

1,0

         

1,0

 

Giải bài toán bằng hai phép tính.

Số câu

         

1

     

1

 

Số điểm

         

2,0

     

2,0

Tổng

Số câu

6

 

6

 

1

1

 

1

13

2

 

Số điểm

3,0

 

3,0

 

1,0

2,0

 

1,0

7,0

3,0

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3

Mạch kiến thức,

kĩ năng (Chủ đề)

Số câu

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Khám phá máy tính

 

Số câu

2

   

1

     

1

2

2

Số điểm

1

   

1,5

     

1

1

2,5

Em tập vẽ

 

Số câu

1

       

1

   

1

1

Số điểm

0,5

       

2,5

   

0,5

2,5

Em học gõ 10 ngón

Số câu

4

             

4

 

Số điểm

2

             

2

 

Học và chơi cùng máy tính

Số câu

3

             

3

 

Số điểm

1,5

             

1,5

 

Tổng

Số câu

10

   

1

 

1

 

1

10

3

Số điểm

5

   

1,5

 

2,5

 

1

5

5

 

 

Đánh giá bài viết
3 7.762
Đề thi học kì 1 lớp 3 Xem thêm