Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Ma trận đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 theo Thông tư 22 năm 2019- 2020 là tài liệu gồm bảng ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tin học, giúp thầy cô giáo định hướng trong việc ra đề thi học kì 1 lớp 3 một cách chất lượng nhất.

1. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020

1.1. Ma trận nội dung kiểm tra môn Tiếng Việt

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu, câu số, số điểm,

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

* Đọc hiểu văn bản:

- Biết nêu nhận xét đơn giản một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ được với bản thân, thực tiễn bài học.

- Hiểu ý chính của đoạn văn.

- Biết rút ra bài học, thông tin đơn giản từ bài học.

Số câu

2

1

1

1

4

1

Câu số

1, 2

3

4

5

Số điểm

1

0,5

0,5

1

2

1

* Kiến thức Tiếng Việt:

- Nhận biết được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất. Từ ngữ về thiếu nhi, gia đình, trường học, cộng đồng, quê hương, các dân tộc, thành thị, nông thôn.

- Viết đặt câu và TLCH theo các kiểu câu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?

- Biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, dấu chấm hỏi.

- Nhận biết và đặt được câu có biện pháp so sánh.

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

6

7

8

Số điểm

1

1

1

2

1

Tổng

Số câu

3

2

1

1

1

6

2

3

2

2

1

8

Số điểm

2

1,5

0,5

1

1

4

2

2

1,5

1,5

1

6

Tỉ lệ %

33

25

8

17

17

67

33

33

25

25

17

100

1.2. Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt


TTChủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4


Cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Đọc hiểu văn bản

Số câu

3

2

1

6 câu

Câu số

1,3,4

2,5

6

2

Kiến thức Tiếng Việt

Số câu

1

1

1

3 câu

Câu số

7

8

9Tổng số


TS câu

3 câu

3 câu


2 câu

1 câu

9 câu


TS điểm


1.5 điểm

1.5 điểm


2 Điểm

1 điểm

6 điểm

2. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính cộng, trừ trong phạm vi 1000.

Số câu

1

1

1

2

1

1

7

Số điểm

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

7.0

Câu số

6

2

9

4,8

10

7

Đại lượng và đo đại lượng: xăng -ti-mét.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1.0

1.0

2.0

Câu số

1

3

Yếu tố hình học: hình tứ giác.

Số câu

1

1

Số điểm

1.0

1.0

Câu số

5

Tổng cộng

Số câu

3

2

1

2

1

1

10

Số điểm

3.0

2.0

1.0

2.0

1.0

1.0

10.0

Tỉ lệ điểm cho mức độ nhận thức

30%

30%

30%

10%

3. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học năm 2019 - 2020

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điêm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

Thực hành

TNKQ

TL

TN
KQ

TL

TN
KQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chương 1: Làm quen với máy tính (Người bạn mới của em, Bắt đầu làm việc với máy tính, Bàn phím máy tính,Chuột máy tính)

Số câu

1

1

1

1

3

1

Số điểm

0.5

0,5

0,5

1

1.5

1

Câu số

3

1

7

10

1, 3, 7

10

Chủ đề 2: Làm quen với internet, Tập gõ bàn phím, thư mục, Trò chơi Blocks, Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ, Tô màu

Số câu

1

1

1

1

3

1

1

Số điểm

0.5

0.5

1

0.5

1.5

1

2

Câu số

8

6

9

5

5, 6, 8

9

11

Chủ đề 3 Em tập vẽ (Làm quen với phần mềm học vẽ,Vẽ từ hình mẫu có sẵn, chọn độ dày màu, nét vẽ,Vẽ đường thẳng, đường cong, Tẩy xóa chi tiết tranh vẽ,

Số câu

1

1

2

1

Số điểm

0.5

0.5

1

2

Câu số

2

4

2, 4

12

Tổng

Số câu

2

3

1

1

2

1

8

2

2

Số điểm

1

1.5

0.5

1

1

1

4

2

4

Câu số

2,3

1, 4, 8

6

9

5, 7

10

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

9, 10

11, 12

4. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2019 - 2020

Kỹ năng

Nhiệm vụ

đánh giá

Mức độ đánh giá

Tổng

Kỹ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Listening

Listen and tick

2

1

3

0,75

37,04%

Listen and number

2

1

1

4

1

Listen and Circle

2

1

3

0,75

Speaking

Answer the questions

3

1

1

5

1,25

18,52%

Reading

Read and match

1

1

1

3

0,75

29,63%

Read and fill

1

1

1

3

1,5

Read and circle

1

1

2

1

Wrting

Reorder the letters

1

1

2

1

14,81%

Reorder the words

1

1

2

2

Tổng mức độ

10

9

7

1

27

10

100%

3

3,5

2,5

1

Đề thi học kì 1 lớp 3 được tải nhiều nhất:

Tài liệu ma trận trên đã được VnDoc.com biên soạn và sưu tầm lại, giúp các thầy cô công tác ra đề thi sắp tới nhanh chóng mà hiệu quả. Việc ra ma trận phải đảm bảo 4 mức và việc xây dựng ma trận đề kiểm tra phải rõ ràng, phải biên soạn đủ câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 theo Thông tư 22 năm 2019 - 2020. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt các môn hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
12 4.686
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học Xem thêm