Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 theo Thông tư 22 bao gồm bảng ma trận đề thi 2 môn: Toán, Tiếng Việt được VnDoc sưu tầm, biên soạn chuẩn đánh giá kỹ năng, kiến thức trong chương trình lớp 2 học kì 2. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 lớp 2 cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 có bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22 - Đề số 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22 - Đề số 2

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm học 2015 - 2016

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học và phép tính: Cộng, trừ không nhớ (có nhớ) trong phạm vi 1000; nhân, chia trong phạm vi các bảng tính đã học

Số câu

4

 

1

 

1

 

 

1

6

1

Số điểm

2

 

1

 

1

 

 

1

4

1

Đại lượng và đo đại lượng:  mét, ki- lô- mét; mi – li – mét; đề - xi - mét; lít; ki - lô - gam; ngày; giờ; phút

Số câu

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

Số điểm

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc

Số câu

2

 

1

 

 

 

 

 

3

 

Số điểm

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Giải bài toán đơn về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Tổng

Số câu

6

 

4

 

1

1

 

1

11

2

Số điểm

3

 

3

 

1

2

 

1

7

3

Ma trận câu hỏi học kì 2 môn Toán lớp 2

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1

Số học

Số câu

2

1

1

1

5

 

 

Câu số

1,3

6

7

10

 

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

 

 

2

 

 

Câu số

2

8

 

 

 

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

 

 

2

 

 

Câu số

4

5

 

 

 

4

Giải toán

Số câu

 

 

1

 

1

 

 

Câu số

 

 

9

 

 

Tổng số câu

 

4

3

2

1

 

2. Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Kiến thức Tiếng Việt:

- Nhận biết được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất.

- Nêu được các từ trái nghĩa với các từ cho sẵn

- Biết đặt câu và TLCH theo các kiểu câu: Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? Biết đặt câu hỏi với các cụm từ Ở đâu? Như thế nào? Khi nào? Vì sao?

- Biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, dấu hỏi chấm.

 

Số câu

1

 

1

 

 

1

0

 

3

 

Số điểm

0.5

 

0.5

 

 

1

0

 

2

 

Đọc hiểu văn bản:

- Biết nêu nhận xét đơn giản một sô hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ được với bản thân, thực tiễn bài học.

- Hiểu ý chính của đoạn văn, nội dung bài

- Biết rút ra bài học, thông tin đơn giản từ bài học.

Số câu

2

 

2

 

1

 

 

1

6

 

Số điểm

1

 

1

 

1

 

 

1

4

 

Tổng

Số câu

3

 

3

 

1

1

1

 

8

1

Số điểm

1.5

 

1.5

 

1

1

1

 

5

1

 

Đánh giá bài viết
20 47.188

Video đang được xem nhiều

Đề thi học kì 2 lớp 2 Xem thêm