Ma trận đề thi minh họa THPT quốc gia môn Hóa Học năm học 2018 - 2019

Ma trận đề thi minh họa THPT quốc gia môn Hóa Học

Để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn tài liệu Ma trận đề thi minh họa THPT quốc gia môn Hóa Học năm học 2018 - 2019, chắc chắn bộ tài liệu sẽ là nguồn thông tin hay để phục vụ các bạn học sinh học tốt hơn môn Hóa học.

Ma trận đề thi môn Hóa Học

Nội dung

Dạng câu hỏi

Độ khó

Tổng số câu

Lý thuyết

Bài tập

Nhận biết

Thống hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

HÓA HỌC 11 (8 Câu)

Sự điện li

1 1

1-C49

Nitơ -Photpho và hợp chất của chúng

2 1 1

1-C59 1-C63

Cacbon -Silic và hợp chất của chúng

2 1 1

1-C50

1-C53

Đại cương về hóa học hữu cơ

1 2

1-C51

Hiđrocacbon

1 1

1-C70

1-C70

Ancol -Phenol

1 1

1-C52

Andehit-Axitcacboxylic

Tổng lớp 11

8 5 3 2 3 3

Hóa học 12 (28 Câu)

Nội dung

Tổng số câu

Lý thuyết

Bài tập

Nhận biết

Thống hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Este -Lipit

6 2 4

1-C44

1-C56

2-C57;C62

2-C74;C80

Cacbohiđrat

1 1

1-C66

Amin -aminoaxit-Peptit

4 1 3

2-C58;C64

2-C76;C78

Polime

1 1

1-C46

Đại cương kim loại

3 2 1

1-C47

1-C42

2-C54;C71

2-C75

Sắt -Crom -Cu và hợp chất của chúng

5 4 1

1-C45

1-C48

2-C65;C67

1-C77

Nhận biết

2 2

1-C55

1-C68

Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế - Xã hội - Môi trường

1 1

1-C43

Tổng lớp 12

28 15 13 7 4 10 7

PHẦN TỔNG HỢP

Nội dung

Tổng số câu

Lý thuyết

Bài tập

Nhận biết

Thống hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng hợp hữu cơ

2 2 0

1-C60

1-C72

Tổng hợp vô cơ

2 1 1

1-C69

1-C79

Tổng Hợp

4 3 1 1 2 1

Tổng

40

23 17 9 8 15 8

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Ma trận đề thi minh họa THPT quốc gia môn Hóa Học năm học 2018 - 2019. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Toán lớp 10, giải bài tập Toán lớp 12, Thi thpt quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Văn, đề thi học kì 2 lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 3.040
Hóa học lớp 12 Xem thêm