Mất hóa đơn, ký sai chứng từ có thể bị phạt 10 triệu đồng

1 305

Dự thảo Nghị định xử phạt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán 

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Trong đó có điểm thu hút sự quan tâm của dư luận đó là cùng một người nhưng ký chứng từ các lần không giống nhau cũng bị phạt nặng, có thể lên tới 10 triệu đồng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán với nhiều nội dung xử phạt mới hoặc tăng nặng rất nhiều lần cho các sai sót trong chứng từ.

Bộ Tài chính dự kiến phạt gấp ba lần với lỗi không lập báo cáo tài chính. Ví dụ nếu không lập báo cáo tài chính theo quy định hoặc cố tình lập hai sổ sách kế toán sẽ bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Nếu doanh nghiệp lập báo cáo tài chính nhưng không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán cũng sẽ bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

Nếu doanh nghiệp ký chứng từ bằng mực đỏ, chữ ký bị phai màu hay ký bằng dấu chữ ký đã khắc sẵn... sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Đặc biệt, nếu chữ ký của cùng một người không thống nhất hoặc không đúng với chữ ký trong sổ đăng ký mẫu sẽ bị phạt đến 10 triệu đồng.

Riêng với lỗi mất hóa đơn, theo Nghị định 105/2013/NĐ-CP cũ, doanh nghiệp chỉ bị phạt chưa đến một triệu đồng thì theo dự thảo mới sẽ từ 5 đến 10 triệu đồng.

Theo quy định cũ, nếu báo mất hóa đơn trước thời gian lưu trữ hóa đơn sẽ bị phạt 4-8 triệu đồng nên các doanh nghiệp khi mất thường không báo ngay với cơ quan thuế. Thay vào đó, họ sẽ chờ đến giai đoạn lưu trữ hóa đơn mới báo mất để chỉ bị phạt 0,5-1 triệu đồng. 

Đánh giá bài viết
1 305
Kế toán - Kiểm toán Xem thêm