Mẫu 02/2020/NG-LS: Danh sách gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Mẫu 02/2020/NG-LS: Danh sách gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là gì? Mẫu danh sách gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 02/2020/NG-LS: Danh sách gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là gì?

Mẫu 02/2020/NG-LS: Danh sách gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. Mẫu nêu rõ thông tin danh sách gia hạn... Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2020/TT-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu 02/2020/NG-LS: Danh sách gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Mẫu 02/2020/NG-LS

DANH SÁCH GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Quyển số: ………Năm……..

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

Chức danh

Số hộ chiếu

Ngày cấp

Ngày gia hạn/ sửa đổi/bổ sung

Ngày hết hạn

Số công hàm

Cơ quan cử cán bộ đi nước ngoài

Đi nước/ vùng lãnh thổ

Mục đích

Lý do gia hạn/ sửa đổi /bổ sung1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi rõ căn cứ để giải quyết đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu.

Mẫu 02/2020/NG-LS: Danh sách gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Mẫu 02/2020/NG-LS: Danh sách gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm