Mẫu 03/2020/NG-LS: Danh sách cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

Mẫu 03/2020/NG-LS: Danh sách cấp công hàm đề nghị cấp thị thực là gì? Mẫu danh sách cấp công hàm gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 03/2020/NG-LS: Danh sách cấp công hàm đề nghị cấp thị thực là gì?

Mẫu 03/2020/NG-LS: Danh sách cấp công hàm đề nghị cấp thị thực là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách cấp công hàm đề nghị cấp thị thực. Mẫu nêu rõ thôn tin danh sách... Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2020/TT-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu 03/2020/NG-LS: Danh sách cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

Mẫu 03/2020/NG-LS

DANH SÁCH CẤP CÔNG HÀM ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC

Quyển số:…………. Năm……..

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

Chức danh

Số hộ chiếu

Ngày cấp

Ngày gia hạn/ sửa đổi/bổ sung

Ngày hết hạn

Số công hàm

Cơ quan cử cán bộ đi nước ngoài

Đi nước/ vùng lãnh thổ

Mục đích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 03/2020/NG-LS: Danh sách cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

Mẫu 03/2020/NG-LS: Danh sách cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm