Mẫu 04/2020/NG-LS: Danh sách cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

Mẫu 04/2020/NG-LS: Danh sách cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở nước ngoài là gì? Mẫu danh sách cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 04/2020/NG-LS: Danh sách cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở nước ngoài là gì?

Mẫu 04/2020/NG-LS: Danh sách cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở nước ngoài là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam. Mẫu nêu rõ danh sách cấp hộ chiếu... Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2020/TT-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu 04/2020/NG-LS: Danh sách cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

Mẫu 04/2020/NG-LS

DANH SÁCH CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Quyển số:……….. Năm……….

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

Số hộ chiếu

Ngày Cấp

Ngày hết hạn

Địa chỉ hiện nay1

Nơi thường trú ở Việt Nam2

Căn cứ cấp

Hộ chiếu cũ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

1 Dành cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2 Ghi rõ địa chỉ số nhà, đường, phố, thôn, xóm, xã...

Mẫu 04/2020/NG-LS: Danh sách cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

Mẫu 04/2020/NG-LS: Danh sách cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm