Mẫu 06/2020/NG-LS: Danh sách cấp giấy thông hành

Mẫu 06/2020/NG-LS: Danh sách cấp giấy thông hành là gì? Mẫu danh sách cấp giấy thông hành gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 06/2020/NG-LS: Danh sách cấp giấy thông hành là gì?

Mẫu 06/2020/NG-LS: Danh sách cấp giấy thông hành là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách cấp giấy phép thông hành. Mẫu nêu rõ thông tin danh sách... Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2020/TT-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu 06/2020/NG-LS: Danh sách cấp giấy thông hành

Mẫu 06/2020/NG-LS

DANH SÁCH CẤP GIẤY THÔNG HÀNH

Quyển số: ……………….Năm………..

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

Số Giấy thông hành

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Nơi thường trú ở Việt Nam1

Căn cứ cấp

Giấy tờ xuất nhập cảnh cũ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

1 Ghi rõ địa chỉ số nhà, đường, phố, thôn, xóm, xã...

2 Ghi rõ loại, số, ngày, cơ quan cấp...

Mẫu 06/2020/NG-LS: Danh sách cấp giấy thông hành

Mẫu 06/2020/NG-LS: Danh sách cấp giấy thông hành

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm