Mẫu 07/2020/NG-LS: Danh sách cấp thị thực

Mẫu 07/2020/NG-LS: Danh sách cấp thị thực là gì? Mẫu danh sách cấp thị thực gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 07/2020/NG-LS: Danh sách cấp thị thực là gì?

Mẫu 07/2020/NG-LS: Danh sách cấp thị thực là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách cấp thị thực. Mẫu nêu rõ thông tin danh sách... Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2020/TT-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu 07/2020/NG-LS: Danh sách cấp thị thực

Mẫu 07/2020/NG-LS

DANH SÁCH CẤP THỊ THỰC

Quyển số: …………..Năm.......

Số TT

Ngày cấp

Số thị thực

Số lần

Loại thị thực

Ngày vào

Ngày ra

Số hộ chiếu

Họ và tên

Ngày sinh

Quốc tịch

Lý do cấp

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 07/2020/NG-LS: Danh sách cấp thị thực

Mẫu 07/2020/NG-LS: Danh sách cấp thị thực

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm