Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

5 64.482

Mẫu phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên hàng năm

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là biểu mẫu sử dụng cuối năm nhằm thông báo về sự thay đổi trong lý lịch của Đảng viên. Mẫu phiếu dùng để bổ sung các thông tin về: Nơi ở, nghề nghiệp, trình độ chuyên môn............. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo nội dung cơ bản của của Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

PHIẾU BỔ SUNG  HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

(Năm 2017)

Họ và tên (viết chữ in hoa)..........................................Sinh ngày:...............................

Mới thay đổi nơi ở:..............................................................

Mới thay đổi về nghề nghiệp, đơn vị công tác:..............................................................

Chức vụ mới được giao:..............................................................

- Đảng:.............................................................................................

- Chính quyền:.............................................................................................

- Đoàn thể:.............................................................................................

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:..............................................................

Mới thay đổi trình độ; chuyên môn, nghiệp vụ:..............................................................

- Giáo dục phổ thông (lớp mấy): - Chuyên môn nghiệp vụ:...............................

- Học hàm (Giáo sư, Phó Giáo sư): ...............................- Học vị (Tiến sĩ, thạc sĩ):...............................

- Lý luận chính trị: (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp):..............................................................

- Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp … Trình độ A, B, C, D):..............................................................

Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen, huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong: anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà báo, nhà giáo, nghệ sĩ nhân dân hoặc ưu tú):

Bị xử lý kỷ luật trong năm: (Đảng, hành chính, pháp luật):...............................

Gia đình có gì thay đổi trong năm: (họ và tên, từ trần, chức vụ, công việc mới):

- Cha đẻ: ........................................................... Mẹ đẻ: ........................................................

- Cha (vợ hoặc chồng):................................................. Mẹ(vợ hoặc chồng): .....................

- Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới)

- Con (họ và tên, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu):

Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm:

- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: đồng; Bình quân người/hộ: đồng.

- Nhà ở:...............................

- Đất ở:...............................

- Hoạt động kinh tế:...............................

- Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên):...............................

- Được miễn công tác và SHĐ ngày:...............................

Chi bộ phân loại đảng viên trong năm:...............................

Kích vào đây nếu bạn chưa biết cách ghi phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên.

Hình ảnh mẫu Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên 2017

Đánh giá bài viết
5 64.482
Thủ tục hành chính Xem thêm