Mẫu 4-SHĐ: Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ

1 4.784

Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ

Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ là mẫu giấy giới thiệu được lập ra để giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ thông tin đảng viên được giới thiệu sinh hoạt đảng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu 4-SHĐ: Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ như sau:

ĐẢNG BỘ CHI BỘ CƠ SỞ ..............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG NỘI BỘ

Số TĐV……

Số LL....……

Số SĐV……

Kính gửi:………………………

Đề nghị giới thiệu S.H.Đ cho đồng chí……………….bí danh……

Sinh ngày….tháng….năm…., vào Đảng ngày……tháng…..năm…….

Chính thức ngày…..tháng….. năm…..đã đóng đảng phí hết tháng……… được sinh hoạt đảng ở chi bộ………………

 

................, ngày...tháng...năm...

 

T.M CHI UỶ CHI BỘ……………

Số……………….GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

……………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí…………………………………

Ngày……tháng…… năm………

T.M ĐẢNG UỶ BỘ PHẬN…………………...

Số……………….GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí……………………………………

Ngày……tháng…… năm………

T.M ĐẢNG UỶ CƠ SỞ…………………...

Số……………….GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

 

CHI UỶ CHI BỘ…………………

Để giới thiệu cho đồng chí…………

được sinh hoạt đảng……………………

Ngày……tháng…… năm………

T.M ĐẢNG UỶ BỘ PHẬN………

Số SĐV……………….

CHI UỶ CHI BỘ

Đã nhận và báo cho đồng chí…………

được sinh hoạt đảng kể từ ngày…… tháng…… năm……..

T.M CHI UỶ CHI BỘ……………

Ghi xong chuyển giấy này lên văn phòng Đ.U.C.S

Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ

Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ

Đánh giá bài viết
1 4.784
Thủ tục hành chính Xem thêm