Mẫu bài dự thi Cuộc thi “Tìm hiểu Luật an ninh mạng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019

1 2.542

Cuộc thi “Tìm hiểu Luật an ninh mạng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019 được tổ chức dành cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh. Dưới đây là mẫu bài dự thi dành cho các bạn tham khảo.

MẪU BÀI DỰ THI

Cuộc thi “Tìm hiểu Luật an ninh mạng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /9/2019 của UBND tỉnh Lào Cai)

Họ và tên: ...........................................................................................Giới tính:............................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................................

Số CMND hoặc số căn cước công dân........................................................................................ 

Do Công an...........................................................Cấp ngày.....................................................

Đơn vị công tác:............................................................................................................................

Nơi thường trú hoặc tạm trú:..........................................................................................................

Số điện thoại:.............................................................................................................................

Nội dung trả lời câu hỏi

(Người tham dự cuộc thi viết câu hỏi và câu trả lời)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các bài thu hoạch và bài dự thi khác trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2.542
Bài thu hoạch Xem thêm