Mẫu bản thuyết minh cuộc thi sáng tạo

1 4.583

Mẫu bản thuyết minh cuộc thi sáng tạo dành cho thiếu niên, nhi đồng

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu bản thuyết minh cuộc thi sáng tạo dành cho thiếu niên, nhi đồng để bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua mẫu bản thuyết trình này các bạn có thể lập được bản thuyết trình cho riêng mình. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản thuyết trình tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản thuyết minh cuộc thi sáng tạo dành cho thiếu niên, nhi đồng như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

BẢN THUYẾT MINH GIẢI PHÁP DỰ THI

1. Tên giải pháp dự thi (Ghi như trong Phiếu đăng ký Cuộc thi)

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

2. Thuyết minh về ý tưởng sáng tạo của giải pháp dự thi

- Nêu lý do, hoàn cảnh nảy sinh ý tưởng làm mô hình, sản phẩm.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

- Mô hình, sản phẩm sẽ đưa lại lợi ích gì.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

3. Thuyết minh cách sử dụng và vận hành

- Thiết kế - lắp đặt.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

- Cách sử dụng - vận hành.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

* Lưu ý: Giải thích về nguồn gốc các vật liệu chế tạo, thiết bị được sử dụng để làm mô hình, sản phẩm. Khuyến khích sử dụng các phế liệu trong sinh hoạt gia đình, học tập, sản xuất …. để làm ra mô hình, sản phẩm.

4. Thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp: Phải nêu được tính mới, tính sáng tạo của mô hình, sản phẩm thuộc một trong các trường hợp cụ thể sau :

- Mô hình, sản phẩm là hoàn toàn mới;

- Có những chi tiết, bộ phận được cải tiến mới so với mô hình, sản phẩm đã có từ trước;

- Sử dụng vật liệu mới để làm ra sản phẩm …

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

5. Khả năng áp dụng: Thuyết minh về khả năng áp dụng của mô hình, sản phẩm vào phục vụ để làm gì: Học tập, sinh hoạt, đời sống, cải thiện môi trường…

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 

TÁC GIẢ

(HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM)

Mẫu bản thuyết minh cuộc thi sáng tạo dành cho thiếu niên, nhi đồng

Mẫu bản thuyết minh cuộc thi sáng tạo dành cho thiếu niên, nhi đồng

Đánh giá bài viết
1 4.583
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm