Mẫu bản tường trình về việc vi phạm nội quy

5 16.579

Mẫu bản tường trình về việc vi phạm nội quy

Mẫu bản tường trình về việc vi phạm nội quy là mẫu bản tường trình được cá nhân người lao động lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên để trường trình về viêc vi phạm nội quy, kỷ luật của công ty. Mẫu bản tường trình nêu rõ thông tin cá nhân của người làm tường trình, thời gian diễn ra sự việc, trình tự diễn biến cũng như nguyên nhân diễn ra sự việc... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản tường trình về việc vi phạm nội quy tại đây.

Cách viết bản tường trình sự việc

Bản tường trình diễn biến sự việc

Bản tường trình tai nạn giao thông

Mẫu bản tường trình về việc vi phạm nội quy

Mẫu bản tường trình về việc vi phạm nội quy

Nội dung cơ bản của mẫu bản tường trình về việc vi phạm nội quy như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

............, ngày....tháng....năm....

BẢN TƯỜNG TRÌNH
(V/v vi phạm nội quy)

Kính gửi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị)

Họ tên: ......................................................................................................................

Sinh ngày tháng năm: .................................................................................................

Quê quán: ..................................................................................................................

Nơi ở hiện nay: ..........................................................................................................

Trình độ chuyên môn được đào tạo: ............................................................................

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm: ........................................................................

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng........): ..................................................

Hệ số lương đang hưởng: ...........................................................................................

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm: .............................................

Trình tự diễn biến sự việc: ...........................................................................................

...................................................................................................................................

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra: ...........................................................................

...................................................................................................................................

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều ......

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

                  Người viết tường trình
(Ký tên)
Đánh giá bài viết
5 16.579
Thủ tục hành chính Xem thêm