Mẫu bảng điểm trung bình của các thành viên Hội đồng cho từng doanh nghiệp

1 8

Mẫu bảng điểm trung bình của các thành viên Hội đồng cho từng doanh nghiệp là gì? Mẫu bảng điểm trung bình gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng điểm trung bình của các thành viên Hội đồng cho từng doanh nghiệp là gì?

Mẫu bảng điểm trung bình của các thành viên Hội đồng cho từng doanh nghiệp là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về điểm trung bình của các thành viên hội đồng cho từng doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ thông tin doanh nghiệp... Mẫu được ban hành theo Quyết định 3263/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Mẫu bảng điểm trung bình của các thành viên Hội đồng cho từng doanh nghiệp

Bảng điểm trung bình của các thành viên Hội đồng cho từng doanh nghiệp

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ doanh nghiệp

Tổng điểm TB

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Mẫu bảng điểm trung bình của các thành viên Hội đồng cho từng doanh nghiệp

Mẫu bảng điểm trung bình của các thành viên Hội đồng cho từng doanh nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm