Mẫu bảng kê các nhà thầu phụ của nhà thầu nước ngoài

1 5

Mẫu bảng kê các nhà thầu phụ của nhà thầu nước ngoài là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn và lập được bảng kê các nhà thầu phụ nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng kê các nhà thầu phụ của nhà thầu nước ngoài là gì?

Mẫu bảng kê các nhà thầu phụ của nhà thầu nước ngoài là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về các nhà thầu phụ của nhà thầu nước ngoài. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, thông tin các nhà thầu phụ...

2. Mẫu bảng kê các nhà thầu phụ của nhà thầu nước ngoài

BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ (SUB-CONTRACTOR DECLARATION)

STT

No

Tên nhà thầu phụ

Name ofsub-contractor

Quốc tịch

Nationality

Mã số đăng ký ĐTNT tại VN (nếu có)

Taxapayer identification number in Vietnam (if any)

Số hợp đồng

Sub-contract number

Giá trị hợp đồng

Sub-contract value

Địa điểm thực hiện

Location of business according to the sub-contract

Số lượng

lao động

Employees hired in the sub-contract

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu bảng kê các nhà thầu phụ của nhà thầu nước ngoài

Mẫu bảng kê các nhà thầu phụ của nhà thầu nước ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm