Mẫu bảng kê hồ sơ tài liệu nộp lưu

1 6

Mẫu bảng kê hồ sơ tài liệu nộp lưu là gì? Mẫu bảng kê gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng kê hồ sơ tài liệu nộp lưu là gì?

Mẫu bảng kê hồ sơ tài liệu nộp lưu là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về hồ sơ tài liệu nộp lưu. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, thông tin hồ sơ tài liệu nộp lưu... Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

2. Mẫu bảng kê hồ sơ tài liệu nộp lưu

BẢNG KÊ HỒ SƠ, TÀI LIỆU NỘP LƯU

Hộp/cặp số

Hồ sơ số

Tên nhóm hồ sơ và tiêu đề hồ sơ

Thời gian BĐ-KT

Số tờ

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn ghi các cột:

Cột 1 - Hộp/cặp số: ghi số thứ tự của hộp hoặc cặp tài liệu nộp lưu;

Cột 2 - Hồ sơ số: ghi số thứ tự của hồ sơ hoặc đơn vị bảo quản;

Cột 3 - Tiêu đề hồ sơ, nhóm hồ sơ;

Cột 4 - Thời gian bắt đầu, kết thúc: ghi thời gian sớm nhất và muộn nhất của tài liệu có trong hồ sơ, ví dụ: 02.7.2012 - 15.01.2013;

Cột 5 - Số tờ: ghi tổng số tờ tài liệu có trong hồ sơ;

Cột 6 - Ghi chú: ghi những thông tin cần chú ý về nội dung và hình thức của tài liệu có trong hồ sơ (nếu có).

Mẫu bảng kê hồ sơ tài liệu nộp lưu

Mẫu bảng kê hồ sơ tài liệu nộp lưu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm