Mẫu bảng kê mua gom hàng nhập khẩu cư dân biên giới

1 3

Mẫu bảng kê mua gom hàng nhập khẩu cư dân biên giới là gì? Mẫu bảng kê gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng kê mua gom hàng nhập khẩu cư dân biên giới là gì?

Mẫu bảng kê mua gom hàng nhập khẩu cư dân biên giới là mẫu bảng kê được lập ra để kê về việc mua gom hàng nhập khẩu cư dân biên giới. Mẫu nêu rõ nội dung bảng kê, thông tin tên hàng... Mẫu được ban hành theo Thông tư 80/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu bảng kê mua gom hàng nhập khẩu cư dân biên giới

BK-MGHCDBG 2019/HQVN

BẢNG KÊ MUA GOM HÀNG NK CƯ DÂN BIÊN GIỚI

Họ và tên thương nhân mua gom: ........................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Số ĐKKD: .......................... Ngày………tháng…….năm………Mã số thuế………

STT

Tên hàng

Số lượng

Trị giá

Số/ngày/tháng của tờ khai cư dân

Chữ ký của cư dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯƠNG NHÂN MUA GOM
(Ký, ghi rõ họ tên)

* Thương nhân tự in theo mẫu.

Mẫu bảng kê mua gom hàng nhập khẩu cư dân biên giới

Mẫu bảng kê mua gom hàng nhập khẩu cư dân biên giới

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm