Mẫu bảng kê tính chi phí xăng xe

1 1.751

Bảng kê thanh toán xăng dầu

Mẫu bảng kê tính chi phí xăng xe để thống kê lại mức xăng xe tiêu thị của nhân viên, từ đó tính ra mức tiền phải trả cho chi phí xăng xe đó. Ở đây VnDoc.com giới thiệu tới các bạn Mẫu bảng kê tính chi phí xăng xe bằng file Excel rất thuận tiện và dễ dàng sử dụng.

Nội dung của Mẫu bảng kê tính chi phí xăng xe

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Trường..............................                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT

Ngày

Số km
đầu

Số km
cuối

Nội dung

Số km
sử dụng

Số lít

Thành tiền

Xác nhận

Ghi chú

1

                 

2

                 

3

                 

4

                 

5

                 

6

                 

7

                 

8

                 
 

Tổng cộng

   

-

   

Mẫu bảng kê tính chi phí xăng xe

Mẫu bảng kê tính chi phí xăng xe

Đánh giá bài viết
1 1.751
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm