Mẫu bảng sản lượng sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ và sử dụng thức ăn thủy sản

1 7

Mẫu bảng sản lượng sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ và sử dụng thức ăn thủy sản là gì? Mẫu bảng sản lượng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng sản lượng sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ và sử dụng thức ăn thủy sản là gì?

Mẫu bảng sản lượng sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ và sử dụng thức ăn thủy sản là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về sản lượng sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ và sử dụng thức ăn thủy sản. Mẫu nêu rõ thông tin sản lượng, số lượng nhập khẩu tiêu thụ và sử dụng...

2. Mẫu bảng sản lượng sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ và sử dụng thức ăn thủy sản

SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, TIÊU THỤ VÀ SỬ DỤNG
(Ban hành kèm theo Báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản của tổ chức/cá nhân)

STT

Tên sản phẩm

Mã số tiếp nhận công bố

Đối tượng sử dụng

Sản lượng sản xuất, nhập khẩu (tấn)

Sản lượng bán ra thị trường hoặc sử dụng nội bộ (tấn)

Sản xuất

Nhập khu

Bán ra thị trường/Xuất khẩu

Sử dụng nội bộ

 

THÀNH PHẨM

 

 

 

 

 

 

1.

Thức ăn hỗn hợp

 

 

 

 

 

 

1.1

Sản phẩm 1:

 

 

 

 

 

 

- ……..

 

 

 

 

 

 

2.

Chế phẩm sinh học (vi sinh vật, enzyme,...)

 

 

 

 

 

 

2.1

Sản phẩm 1:

 

 

 

 

 

 

- ……..

 

 

 

 

 

 

3.

Premix (premix vitamin, axit amin, khoáng,...)

 

 

 

 

 

 

3.1

Sản phẩm 1:

 

 

 

 

 

 

- …….

 

 

 

 

 

 

4.

Hóa chất xử lý môi trường (khử trùng, diệt khuẩn, hóa chất khác,..)

 

 

 

 

 

 

4.1

Sản phẩm 1:

 

 

 

 

 

 

- ……..

 

 

 

 

 

 

5.

Sản phẩm khác

 

 

 

 

 

 

5.1

Sản phẩm 1:

 

 

 

 

 

 

- ……..

 

 

 

 

 

 

 

NGUYÊN LIỆU

 

 

 

 

 

 

1.

Nguyên liệu từ động vật (bộ cá, bột phụ phẩm thủy sản, bột xương,….)

 

 

 

 

 

 

1.1

Sản phẩm 1:

 

 

 

 

 

 

- ……….

 

 

 

 

 

 

2

Nguyên liệu từ thực vật (Ngô, Mỳ, Đậu,…)

 

 

 

 

 

 

2.1

Sản phẩm 1:

 

 

 

 

 

 

- ………..

 

 

 

 

 

 

3.

Nguyên liệu: Premix vitamin, axit amin, khoáng,....

 

 

 

 

 

 

3.1

Sản phẩm 1:

 

 

 

 

 

 

- ………..

 

 

 

 

 

 

4

Nguyên liệu: chế phẩm sinh học, enzyme, vi sinh vật,...

 

 

 

 

 

 

4.1

Sản phẩm 1:

 

 

 

 

 

 

- ………..

 

 

 

 

 

 

5.

Hóa chất khử trùng, diệt khuẩn, xử lý nước.

 

 

 

 

 

 

5.1

Sản phẩm 1:

 

 

 

 

 

 

- ……….

 

 

 

 

 

 

6.

Nguyên liệu khác: Phụ gia, chất bảo quản

 

 

 

 

 

 

6.1

Sản phẩm 1:

 

 

 

 

 

 

- ………….

 

 

 

 

 

 

Mẫu bảng sản lượng sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ và sử dụng thức ăn thủy sản

Mẫu bảng sản lượng sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ và sử dụng thức ăn thủy sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm