Mẫu bảng tổng hợp hàng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

1 53

Mẫu bảng ghi chép tổng hợp hàng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Mẫu bảng ghi chép tổng hợp hàng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp hàng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Mẫu nêu rõ thông tin số lượng hàng hóa... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng ghi chép tổng hợp hàng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như sau:

Tổng hợp hàng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Sở Y tế các tỉnh, thành/Đơn vị

Tên thuốc, hóa chất, TTB Y tế

Tồn năm trước

Tự mua, được hỗ trợ từ các đơn vị ngoài ngành y tế

Số lượng được Bộ Y tế cấp

Tổng số

Đã cấp cho địa phương

Tổng còn dự trữ

Cơ số thuốc

           

CloraminB (viên)

           

CloraminB (kg)

           

Aquatab (viên)

           

Áo phao (chiếc)

           

Phao tròn

           

Bình lọc nước

           

Nhà bạt

           

Khác……

           

……………….

           

Mẫu bảng ghi chép tổng hợp hàng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Mẫu bảng ghi chép tổng hợp hàng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Đánh giá bài viết
1 53
Thủ tục hành chính Xem thêm