Mẫu bảng tổng hợp tình hình thiệt hại thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế

1 36

Mẫu bảng ghi chép tổng hợp tình hình thiệt hại thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế

Mẫu bảng ghi chép tổng hợp tình hình thiệt hại thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc tổng hợp tình hình thiệt hại thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế. Mẫu nêu rõ nội dung thiệt hại, ước tính thiệt hại... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng ghi chép tổng hợp tình hình thiệt hại thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế như sau:

Tổng hợp tình hình thiệt hại thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế

Nội dung

Ước tính thiệt hại (triệu đồng)

Ghi chú

Thuốc, hóa chất bị ướt, hư hỏng, cuốn trôi

   

Vật tư, máy móc và thiết bị y tế bị hư hỏng, cuốn trôi

   

Thiệt hại khác về y tế

   
     

Mẫu bảng ghi chép tổng hợp tình hình thiệt hại thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế

Mẫu bảng ghi chép tổng hợp tình hình thiệt hại thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế

Đánh giá bài viết
1 36
Thủ tục hành chính Xem thêm