Mẫu bảng xếp loại kết quả rèn luyện

Mẫu bảng ghi chép xếp loại kết quả rèn luyện

Mẫu bảng ghi chép xếp loại kết quả rèn luyện là mẫu bảng được lập ra để ghi chép xếp loại kết quả rèn luyện. Mẫu nêu rõ thông tin học sinh, sinh viên, két quả rèn luyện... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng ghi chép xếp loại kết quả rèn luyện như sau:

XẾP LOẠI KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

HỌC KỲ.......................

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

NHẬN XÉT TÓM TẮT

XẾP LOẠI

     

Xuất sắc

Tốt

Khá

Trung bình khá

Trung bình

Yếu

Kém

                   
                   
                   
                   

Mẫu bảng ghi chép xếp loại kết quả rèn luyện

Mẫu bảng ghi chép xếp loại kết quả rèn luyện

Đánh giá bài viết
1 487
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm