Mẫu báo cáo định kỳ tai nạn điện

1 91

Mẫu báo cáo định kỳ về việc tai nạn điện

Mẫu báo cáo định kỳ về việc tai nạn điện là mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo định kỳ về việc tai nạn điện. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của các vụ tai nạn điện.... Mẫu được ban hành theo Thông tư 31/2014/TT-BCT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo định kỳ về việc tai nạn điện như sau:

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TAI NẠN ĐIỆN

(Tính từ ngày ... tháng ... năm ..... đến ngày ... tháng ... năm ...)

TT

Đơn vị - địa phương có tai nạn

Họ và tên nạn nhân

Tuổi

Nghề nghiệp, bậc thợ

Ngày, giờ xảy ra tai nạn, điện áp gây tai nạn

Nơi xảy ra tai nạn

Nguyên nhân, diễn biến

Tình trạng (nhẹ, nặng, chết)

Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn

                   
                   
                   
 

Đơn vị báo cáo
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo định kỳ về việc tai nạn điện

Mẫu báo cáo định kỳ về việc tai nạn điện

Đánh giá bài viết
1 91
Thủ tục hành chính Xem thêm