Mẫu báo cáo hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

1 436

Mẫu báo cáo thống kê hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Mẫu báo cáo thống kê hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là mẫu bản báo cáo được lập ra đẻ báo cáo thống kê về hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo thống kê về đời sống văn hóa... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thống kê hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở như sau:

Ngày nhận báo cáo: ...... năm sau

HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ
Năm 20 ...

Đơn vị báo cáo:
Sở VHTTDL ……………….
Đơn vị nhận báo cáo:
Cục Văn hóa cơ sở
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Gia đình văn hóa (gia đình)

Làng (và tương đương) văn hóa, Tổ dân phố văn hóa

Cả tỉnh

Số đăng ký

Cấp xã công nhận

Số Gia đình VH không được công nhận lại

Số Gia đình VH tiêu biểu

Tổng số Làng, Tổ dân phố

Số đăng ký

Cấp huyện công nhận

Số LVH, TDPVH không được công nhận lại

Số LVH, TDP VH tiêu biểu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   

Ghi chú:

- Thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc... (gọi chung là làng);

- Tổ dân phố, khu phố, khóm... (gọi chung là tổ dân phố);

- Cấp xã gồm: phường, thị trấn;

- Cấp huyện gồm: quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

............, ngày...tháng...năm...

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

Mẫu báo cáo thống kê hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Mẫu báo cáo thống kê hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Đánh giá bài viết
1 436
Thủ tục hành chính Xem thêm