Mẫu báo cáo sử dụng thuốc kháng sinh

Mẫu báo cáo sử dụng thuốc kháng sinh

Mẫu báo cáo sử dụng thuốc kháng sinh là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc sử dụng thuốc kháng sinh của bệnh viện. Mẫu báo cáo nêu rõ tên thuốc hàm lượng, đơn vị, giá thành của thuốc.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo sử dụng thuốc kháng sinh tại đây.

Mẫu phiếu nội soi

Mẫu phiếu xét nghiệm huyết học

Mẫu phiếu xét nghiệm tế bào nước dịch

Mẫu báo cáo sử dụng thuốc kháng sinh

Mẫu báo cáo sử dụng thuốc kháng sinh

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo sử dụng thuốc kháng sinh như sau:

Sở Y tế...................................

BV: .......................................

Khoa: ....................................

BÁO CÁO SỬ DỤNG THUỐC

tháng........../.................

MS: 07D/BV-01

Số:..........................................

Số TT Tên thuốc hàm lượng Đơn vị Đơn giá Nội trú Ngoại trú Khác Hủy Tổng cộng
Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cộng khoản:
Ngày ......... tháng ........ năm ...............
NGƯỜI BÁO CÁO
Họ tên..........................................
TRƯỞNG KHOA
Họ tên..........................................
Đánh giá bài viết
1 1.629
Thủ tục hành chính Xem thêm