Mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp Bản báo cáo tài chính chuẩn

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo mẫu số B 01 – DN được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vị: ...............................
Địa chỉ: ..............................
Mẫu số B 01 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày ... tháng ... năm ...(1)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp để xem.

Tham khảo thêm nội dung liên quan

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán