Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên

1 13.562

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân trong công tác Đoàn

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân trong công tác Đoàn là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo thành tích cá nhân trong công tác Đoàn của đoàn viên. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của đoàn viên báo cáo, kết quả hoạt động công tác đoàn trong năm qua... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo thành tích cá nhân của đoàn viên tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thành tích cá nhân trong công tác Đoàn như sau:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đoàn trường ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

.............., ngày...tháng...năm...

Báo cáo thành tích cá nhân

Đề nghị tặng: Danh hiệu: “Bí thư đoàn xuất sắc”

Năm: ..........

I - Sơ lược tiểu sử bản thân:

Họ và tên: ...................................... Ngày, tháng, năm sinh: ...............................

Nguyên quán: .....................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................

Dân tộc: ..............................................................................................................

Nơi công tác: .....................................................................................................

Chức vụ: ............................................................................................................

Chuyên môn: .....................................................................................................

Trình độ đào tạo: ...............................................................................................

Ngày vào Đảng: ................................................................................................

Năm vào ngành GD & ĐT: ................................................................................

Số năm trực tiếp giảng dạy: .............................................................................

II - Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng, năm, đến)

Nhiệm vụ được giao

Nơi công tác

     
     
     

III - Thành tích đã đạt được:

1. Lập trường tư tưởng chính trị:

Bản thân đó thấm nhuần đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy trong các phong trào luôn có ý thức tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao. Luôn tự đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, xứng đáng là đội ngũ tiên phong trong phong trào dạy và học. Luôn trương trợ giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ, tạo ra được niềm tin là chỗ dựa tinh thần cho mỗi Đoàn viên được các đoàn thể nhà trường ghi nhận.

2. Công tác Đoàn thanh niờn đó thực hiện được.

- Trong năm qua bản thân tôi đã trực tiếp tham mưu cho Ban Chấp hành Đoàn Trường các hoạt động và công tác tuyên truyền, giáo dục trong thanh thiếu niên. Thường xuyên theo dõi, đun đốc các hoạt động tuyên truyền của cơ sở cũng như tham mưu với thường trực Đoàn xã về việc tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác Đoàn. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong trường tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên.

- Làm Bí thư chi đoàn trường, tôi luôn tham mưu, ban hành quy chế, xây dựng các báo cáo, chương trình hoạt động của của Đoàn trường trong năm học và định kỳ theo quy định.

- Tham mưu với ban nữ công cơ quan tổ chức các hội thảo chuyên đề, tổ chức các hội thi, hội thảo, hoặc tổ chức sinh hoạt chi đoàn để tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung của đoàn cấp trên đề ra.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tham gia các buổi họp giao ban hàng tuần với Ban giám hiệu nhà trường với Ban chấp hành Đoàn xã.

- Phát động và thực hiện tốt các phong trào của Đoàn thanh niên do Đoàn xã .............. và Huyện Đoàn ..................... đề ra như: phần việc thanh niên; ủng hộ viên gạch hồng; viết bài dự thi về người khuyết tật; viết bài dự thi Nét bút tri ân.........

- Tham dự các lớp bồi dưỡng công tác Đoàn do Đoàn xã tổ chức.

- Đạt giải nhất (đơn nữ ) môn cầu lông do Đoàn xã tổ chức chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3.

- Đạt giải nhất (đôi nam nữ) môn cầu lông giải “Cán bộ Đoàn –Đội- Hội” do Huyện Đoàn tổ chức.

- Trong năm qua đạt danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” do UBND Huyện ...................... phong tặng về chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy.

- Đạt cá nhân xuất sắc tiêu biểu do Đoàn xã .......... và UBND xã ............ phong tặng.

Trên đây là những thành tích mà tôi đã thực hiện trong những năm qua, đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh xét tặng giấy khen của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

3. Tham gia xây dựng đơn vị:

- Có tinh thần đoàn kết trong tập thể chi đoàn nhà trường và các đoàn thể khác.

- Có trách nhiệm với công việc được giao.

- Tích cực tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ.

- Có ý thức xây dựng chi đoàn vững mạnh.

IV- Tự đánh giá

Tôi nhận thấy trong năm ............, tôi đã có những thành tích tốt. Bản thân có nhiều đóng góp vào thành tích chung của chi đoàn ............ và Đoànxã ................

Tôi tự thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, tự tu dưỡng, rèn luyện tốt hơn để có kết quả giảng dạy cao hơn, công tác Đoàn đạt kết quả xuất sắc hơn.

Kính đề nghị Hội đồng thi đua khen - thưởng Huyện Đoàn ............... xem xét quyết định.

Tôi chân thành cảm ơn!

 

........., ngày...tháng...năm...

Ý kiến xác nhận của Bí thư Đoàn xã

Người báo cáo

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân trong công tác Đoàn

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân trong công tác Đoàn

Đánh giá bài viết
1 13.562
Thủ tục hành chính Xem thêm