Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên mầm non

1 5.210

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cuối năm học của giáo viên mầm non

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cuối năm học của giáo viên mầm non là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thành tích cá nhân của giáo viên mầm non vào cuối năm học. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của giáo viên, những thành tích đạt được trong năm học qua... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thành tích cá nhân cuối năm học của giáo viên mầm non như sau:

PHÒNG GD & ĐT...........

TRƯỜNG MẦM NON ........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

NĂM HỌC: …….

Họ và tên: ..................................................................................................

Sinh ngày: ..................................................................................................

Đơn vị công tác: .........................................................................................

Nhiệm vụ được giao: Dạy trẻ lớp mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) Trường Mầm non ...............

Qua một năm công tác, với sự nổ lực của bản thân cũng như sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Chi bộ - BGH nhà trường, tập thể sư phạm nhà trường, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã được một số thành tích như sau:

I. Chính trị tư tưởng:

Lập trường tư tưởng vững vàng. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường đề ra. Có lối sống lành mạnh, gần gủi với mọi người, được đồng nghiệp, phụ huynh các cháu thương yêu, quý trọng.

II. Thực hiện nhiệm vụ năm học.

1. Huy động số lượng:

Được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp mẫu giáo lớn, bản thân tôi đã tìm mọi biện pháp huy động tối đa số trẻ đến lớp được 25 cháu đảm bảo kế hoạch nhà trường giao.

2. Công tác chuyên môn:

Nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, thường xuyên tìm hiểu tham khảo sách báo để nâng cao chất lượng dạy học, mục đích giúp các cháu hiểu nhanh kiến thức bài học, gần gũi, giúp đỡ các cháu, quan tâm hơn những cháu cá biệt.

Tham gia dự thi GVDG cấp huyện và đã đạt được giáo viên dạy giỏi năm học ......................

Hưởng ứng quy trình năm học của nhà trường, tiếp tục thực hiện chuyên đề qua 5 lĩnh vực. Bản thân tôi đã xây dựng trang trí lớp học theo các góc, tạo môi trường chữ viết phong phú trong lớp, giúp cho trẻ hứng thú khi hoạt động chung cũng như hoạt động góc, được nhà trường, cấp trên đánh giá cao.

Tham gia hội thi làm đồ dùng dạy học đạt kết quả cao (xếp loại Tốt), tạo thêm nhiều đồ dùng, đồ chơi sáng tạo trong tiết dạy nên các cháu hứng thú trong học tập.

Phối hợp với các đồng chí trong trường nuôi dạy, giáo dục trẻ ngoan ngoãn, phát triển thể chất tốt.

Kết quả chất lượng của lớp như sau:

+ Xếp loại Khá, Giỏi: 20/25 cháu, chiếm tỷ lệ: 80% tổng số cháu của lớp.

+ Xếp loại Đạt yêu cầu 5/25 cháu, chiếm tỷ lệ 20% tổng số cháu của lớp.

3. Công tác chủ nhiệm:

Thường xuyên chăm lo, quan tâm các cháu, được phụ huynh tin tưởng, các cháu quý mến.

Hồ sơ sổ sách đầy đủ, sạch đẹp.

4. Công tác nâng cao trình độ:

Thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đưa ứng dụng CNTT vào công tác dạy học. Cụ thể trong Hội thi GVDG cấp Huyện tôi đã dùng máy chiếu Projector để dạy học đạt kết quả cao.

5. Công tác đoàn thể:

Bản thân luôn luôn gương mẫu nhiệt tình tham gia các hoạt động chính quyền, đoàn thể của nhà trường cũng như địa phương nơi tôi làm việc và sinh sống.

Trên đây là những thành tích mà tôi đã đạt được trong năm học .................. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong thời gian tới. Kính mong cấp trên xét duyệt và công nhận danh hiệu: Chiến sĩ thi đua lao động giỏi cấp huyện.

 

..............., ngày...tháng...năm...

Xác nhận của BGH Nhà trường

Hiệu trưởng

Người viết

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cuối năm học của giáo viên mầm non

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cuối năm học của giáo viên mầm non

Đánh giá bài viết
1 5.210
Thủ tục hành chính Xem thêm