Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của phó hiệu trưởng

1 4.317

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của phó hiệu trưởng nhằm thống kê lại các thành tích mà phó hiệu trưởng đạt được trong suốt một năm cống hiến và giảng dạy. Mẫu nêu rõ thông tin cá nhân, thành tích đạt được, các danh hiệu... để cấp trên xem xét khen thưởng.

PHÒNG GD&ĐT ..................

TRƯỜNG………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

….…, ngày….. tháng…..năm….

 BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

I - SƠ YẾU LÝ LỊCH:

Họ và tên:…………………………………

Sinh ngày:……………………………….

Quê quán:……………………………….

Trú quán:………………………………..

Đơn vị công tác: Trường………………

Chức vụ hiện nay: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:…………..

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao: Phó hiệu trưởng trường...................

2. Thành tích đạt được của cá nhân.

2.1. Sơ lược thành tích của đơn vị:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm học đã đề ra.

- Tham gia đầy đủ các phong trào, các cuộc thi do cấp trên phát động có hiệu quả cao.

2.2. Thành tích đạt được của cá nhân:

- Với nhiệm vụ được giao phụ trách chuyên môn, bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Tích cực bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên dưới nhiều hình thức giúp giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt kế hoạch giao.

- Tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng an toàn thực phẩm.

- Xây dựng bầu không khí thân thiện, đoàn kết trong tập thể sư phạm.

- Tham gia đầy đủ các phong trào, các cuộc thi có hiệu quả cao: Giải nhất cuộc thi: Cán bộ quản lý giỏi" cấp Huyện năm học .................., các cuộc thi do các cấp phát động đều đạt giải nhất, nhì; đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học .................. và năm học……..

- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, huy động phụ huynh học sinh tu sửa một số hạng mục công trình ở 3 cụm.

- Xây dựng môi trường sư phạm: Xanh - sạch - đẹp, an toàn thân thiện.

2.3. Các biện pháp đổi mới công tác quản lý:

- Đổi mới cách kiểm tra, đánh giá, thực hiện tốt 3 công khai 4 kiểm tra, công bằng trong kiểm tra, đánh giá.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng các giờ dạy của giáo viên.

- Luôn gương mẫu đi đầu trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy, xây dựng cá nhân điển hình trong phong trào thi đua. Từ đó nhân diện ra các tổ và toàn trường.

- Tích cực tự học tự bồi dưỡng, tích lũy kiến thức cho bản thân, góp phần lãnh chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

2.4. Các công tác khác:

- Bản thân và gia đình luôn thực hiện đúng, đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị, trong sáng, lành mạnh được chị em trong tập thể sư phạm tín nhiệm.

- Tích cực học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị thông qua các tập san, chuyên đề, qua ti vi, báo…. đảm bảo không lạc hậu về thông tin và có sức lan tỏa trong tập thể nhà trường.

- Tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể, lãnh chỉ đạo đơn vị tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội từ thiện… do đơn vị và địa phương tổ chức.

- Tích cực tham mưu, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giáo viên thông qua các ngày lễ, ngày tết…. đảm bảo cho chị em yên tâm công tác và yêu trường, yêu lớp.

III - CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành

     
     

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành

     
     
     

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

 Người báo cáo

 

Đánh giá bài viết
1 4.317
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm