Mẫu báo cáo thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo trong dạy và học 2019-2020

1 7.090

Mẫu báo cáo tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua Đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nhà trường sẽ đưa ra những số liệu giải pháp đổi mới được đưa ra trong năm học.

Mẫu báo cáo tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua Đổi mới sáng tạo trong dạy và học 2019-2020 số 1

CÔNG ĐOÀN GD&ĐT ……………..

CÔNG ĐOÀN ……………………

Số: ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA VỚI CHỦ ĐỀ “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC” NĂM HỌC … - …

Căn cứ công văn số 487B ........................ ngày ............ của Phòng GD&ĐT và Công đoàn giáo dục ............ về việc hướng dẫn triển khai phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”.

Căn cứ công văn số ............ ngày ............... của Công đoàn GD ....................... về việc báo cáo tình hình triển khai phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học ...-....

Căn cứ kế hoạch số .................. ngày ................. của Công đoàn và trường ................................... về việc triển khai phong trào thi đua năm học ...-... với chủ đề “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

Công đoàn trường …………………… báo cáo tình hình triển khai phong trào thi đua với chủ đề “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học ...-... như sau

1. Số lượng các giải pháp đổi mới, sáng tạo trong dạy và học đã và đang thực hiện tại đơn vị:

8 giải pháp, cụ thể như sau:

+ Có 5 giải pháp đã đã đăng theo nhóm, mỗi nhóm có ít nhất từ 3 thành viên trở lên.

+ 2 giải pháp của 2 cá nhân giáo viên đăng ký.

+ 1 giải pháp của nhà trường.

2. Báo cáo giải pháp đổi mới đã và đang thực hiện có hiệu quả.

Nhà trường và Công đoàn đã phối kết hợp đăng ký nội dung đổi mới sáng tạo

“Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

a. Quá trình thực hiện

- Họp BGH nhà trường và BCH Công đoàn thống nhất về nội dung đăng ký “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể bám sát vào tình hình thực tế của nhà trường, của đội ngũ cán bộ giáo viên.

- Triển khai thực hiện đến từng tổ, nhóm, từng bộ phận có liên quan: VD

+ Nhóm giáo viên khéo tay sẽ phụ trách vé trang trí những hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu lên những chiếc mẹt đan bằng tre trang trí tại hiên và khu tiển sảnh các nhớm lớp.

+ Nhóm sáng tạo: Chịu trách nhiệm sưu tầm, cắt tỉa, sơn màu, chai lọ nhựa và trồng thành những giò cây xanh trong góc thiên nhiên và khu lan can các nhóm lớp.

+ Các khối lớp: 5 tuổi nghiên cứu và thiết kế những đồ dùng giáo dục thể chất ngoài trời để bổ sung nhóm đồ dùng tự tạo, khối 3 tuổi thiết kế đồ dùng từ lốp xe, khối 4 tuổi nghiên cứu và thiết kế giá góc thiên nhên và khu vườn rau của bé…

+ Khối nhà bếp sưu tầm và lựa chọn những nhóm cây cảnh đẹp, phù hợp trong trường mầm non để tròng trong góc thiên nhiên…

+ Ngoài ra các nhóm lớp tự điều chỉnh cách sắp xếp các góc chơi và trang trí , bổ sung hình ảnh và đồ dùng đồ chơi cho trong và ngoài nhóm lớp của mình.

+ Khối nhà trẻ: Xây dựng góc chợ dân gian của bé.

- BGH nhà trường luôn bám sát các nhóm trong quá trình thực hiện để động viên, đôn đốc, điều chỉnh, định hướng các nhóm để đạt được hiệu quả và sản phẩm tốt nhất.

- Nghiệm thu, đánh giá kết quả của từng tổ nhóm sau quá trình thực hiện.

- Tuyên dương, khen thưởng các nhóm, các cá nhân có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

b. Kết quả đạt được.

- 100% các nhóm lớp đã biết bố trí sắp xếp trong nhóm lớp của mình phù hợp, hình ảnh tranh trí, phù hợp, rõ ràng, bắt mắt thu hút sự chú ý của trẻ trong tất cả các hoạt động ở trường MN.

- Số lượng đồ dùng đồ chơi trong các nhóm lớp tăng lên.

- Số lượng đồ dùng giáo dục thể chất ngoài trời tăng lên.

- Cảnh quan sư phạm nhà trường có sự thay đổi rõ rệt, đã tạo được màu xanh bằng những giò cây trong góc thiên nhiên và trong khu hành lang các nhóm lớp kết hợp những hình ảnh ngộ nghĩnh trên chiếc mẹt bằng tre thu hút sự chú ý của trẻ và sự quan tâm của các bậc phụ huynh khi đưa con đến trường.

- Trẻ hứng thú và thích được đến trường mỗi ngày.

- Môi trường giáo dục là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động giảng dạy của giáo viên nhất là trong những giờ Hoạt động ngoài trời và hoạt động tăng cường thời lượng vận động cho bé ở trường mầm non.

3. Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất

a. Thuận lợi

- Được sự đồng thuận, nhất trí cao trong BGH và BCH Công đoàn nhà trường trong quá trình thực hiện.

- Nhà trường tạo điều kiện về kinh phí để thực hiện nội dung đã đăng ký “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

- Đội ngũ cán bộ quản lý năng động, sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện.

- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình trẻ, nhiệt tình, khéo tay, sáng tạo và sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

b. Khó khăn

- Diện tích nhà trường còn trật, hẹp và thiếu so với quy định nên việc triển khai xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm chưa được thoả sức sáng tạo theo ý tưởng.

- Quy hoạch cơ sở hạ tầng và các nhóm lớp đã lỗi thời dẫn đến sự hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động dạy và học của trẻ.

4. Đề xuất

- Đề nghị Các cấp lãnh đạo tham mưu hoàn thiện thủ tục để chuyển đổi vị trí nhà trường ra khu đất mới đạt chiêu chuẩn về diện tích trong tương lai.

BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch   

Mẫu báo cáo thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo trong dạy và học 2019-2020 số 2

SỞ GD&ĐT ............

TRƯỜNG THPT ...............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..../KH - TĐKT ..........., ngày ... tháng ... năm 20....

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC” NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ công văn số ........SGDĐT-VP ngày .../..../ ...... của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nội dung thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2019-2020;

Căn cứ nhiệm vụ năm học, Trường THPT ............. xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” như sau:

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.1 Mục đích

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2019-2020:

 • Khơi dậy tinh thần Đổi mới sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong công tác giảng dạy, giáo dục, quản lý và nghiên cứu khoa học;
 • Phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập;
 • Phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong dạy và học, từ đó nhân rộng, tạo bước chuyển biến mới, rõ rệt trong đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

1.2 Yêu cầu

Thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” phải gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các nhiệm vụ cụ thể của trường, lồng ghép với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Xây dựng người thầy Mẫu mực- Tận tụy- Sáng tạo” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành trong năm học.

Việc xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục; đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng có tác dụng nêu gương giáo dục, có sức lan tỏa trong nhà trường và cộng đồng xã hội, thành tích đến đâu khen đến đó, không chấp nhận việc khen thưởng nhiều nhưng kết quả công việc vẫn chuyển biến chậm, hiệu quả thấp.

2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐUA VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

2.1 Đối tượng

Tổ Chuyên môn, văn phòng; cán bộ quản lý; giáo viên; nhân viên; học sinh trong toàn trường.

2.2 Nội dung thi đua:

Xây dựng môi trường giáo dục xanh sạch, đẹp, thân thiện, an toàn

Thực hiện tốt việc phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội; trường, lớp học sạch sẽ, có sân chơi, hệ thống cây xanh an toàn, thoáng mát....; tổ chức tốt các hoạt động Ngoài giờ lên lớp, các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống, đảm bảo an toàn cho học sinh; chú trọng giáo dục, lòng yêu nước, đạo đức lối sống, các giá trị văn hóa, hướng học sinh đến Chân- Thiện- Mỹ; học sinh tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nhà trường, lớp học, cá nhân.

Đổi mới dạy và học, kiểm tra, đánh giá

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội về đổi mới giáo dục, có giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt trong quản lý, giáo dục học sinh; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện đạt hiệu quả cao; đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất năng lực người học...

Đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá

Tạo điều kiện và khuyến khích giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học để có sáng kiến thiết thực, áp dụng có hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng lớn.

Ứng dụng CNTT qua các phần mềm, hệ thống; ứng dụng công nghệ thông tin qua tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo hiệu quả, giúp học sinh thu nhận kiến thức tốt; phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng sống, năng lực giải quyết vấn đề trong thực tế đời sống của học sinh.

Tích cực tham gia SHCM qua trang mạng “Trường học kết nối”.

2.3. Tiêu chí đánh giá

2.3.1 Đối với tổ chuyên môn

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, thiết thực; thực sự là nơi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tạo cơ hội để mỗi giáo viên phát huy khả năng sáng tạo trong việc dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm sáng tạo; khuyến khích được nhiều cá nhân tự nguyện tham gia thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

Đặc biệt trong từng năm học, mỗi tổ chuyên môn tạo ra được dấu ấn mới, bước tiến mới, xây dựng được mô hình mới về tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. .

2.3.2 .Đối với cá nhân

- Cán bộ quản lý

Tập thể được giao phụ trách phải là tập thể có phong trào thi đua đạt hiệu quả cao; thiết thực, có nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý; thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động giáo dục được tập thể ghi nhận; đoàn kết, dân chủ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.

 • Giáo viên

Có nhiều đổi mới, sáng tạo, sáng kiến hay trong việc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học được tập thể ghi nhận; có phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp tốt, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.

 • Nhân viên

Có giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả thiết thực, được tập thể ghi nhận; có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp.

 • Học sinh:

Đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đạt kết quả cao trong các cuộc giao lưu các cấp; vượt khó vươn lên học giỏi, có hành động mưu trí dũng cảm, hành vi nghĩa cử cao đẹp; tham gia các hoạt động được cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền ghi nhận.

3. PHÁT HIỆN LỰA CHỌN GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, TỔ CHỨC BIỂU DƯƠNG TÔN VINH CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, MÔ HÌNH MỚI, NHÂN TỐ MỚI TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐỂ TÔN VINH, KHEN THƯỞNG

 • Đối với học sinh:

Định kỳ hàng tháng, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn, cùng với học sinh lớp tổ chức bình bầu lựa chọn cá nhân học sinh đề xuất nhà trường khen thưởng; GVCN đề xuất khen thưởng những học sinh có sản phẩm sáng tạo trong học tập các môn học; sản phẩm hoạt động giáo dục Kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động thư viện (GVCN phối hợp với cán bộ thư viện đề xuất), hoạt động Đoàn (GVCN phối hợp với Đoàn trường đề xuất), MC tổ chức các hoạt động tập thể, sản phẩm hoạt động ứng dụng tại gia đình...thông qua tổ chuyên môn thẩm định minh chứng sản phẩm, tổ tập hợp đề xuất nhà trường khen thưởng theo từng tháng. (Danh sách khen thưởng và sản phẩm gửi tại bộ phận Chuyên môn và qua Email: .........................@gmail.com trước ngày ..../....../20.....)

 • Đối với cán bộ, giáo viên:

Kết thúc học kỳ, kết thúc năm học, các tổ lựa chọn cá nhân có nhiều đổi mới sáng tạo trong dạy và học hoặc có thành tích xuất sắc trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu tổ chức thẩm định minh chứng, sản phẩm biểu dương kịp thời. Các tổ chuyên môn gửi các điển hình tiên tiến, xuất sắc kèm theo tóm tắt thành tích nổi bật, sản phẩm, minh chứng cụ thể về bộ phận Chuyên môn và qua địa chỉ Email: .........................@gmail.com trước ngày ..../....../20.....) để trường biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn trường.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 • Nhà trường

Xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; cụ thể hóa nội dung thi đua, tiêu chí đánh giá đảm bảo hiệu quả thiết thực; kiểm tra đôn đốc các tổ chuyên môn trong việc thực hiện phong trào thi đua; đánh giá, thẩm định minh chứng sản phẩm đổi mới sáng tạo; lựa chọn những tập thể tổ, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tôn vinh, khen thưởng tổng kết năm đồng thời báo cáo đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng; Tổ chức tổng kết phong trào thi đua; tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các điển hình trên Website của trường, gửi tin bài qua Sở Giáo dục và Đào tạo, đài địa phương.

 • Tổ Chuyên môn

Triển khai thực hiện phong trào thi đua; tập hợp, lưu giữ minh chứng sản phẩm (khuyến khích có mô hình lưu giữ sáng tạo, hiệu quả); đánh giá sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; lựa chọn cá nhân có nhiều đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tổ chức thẩm định minh chứng sản phẩm và đề xuất trường khen thưởng; viết tin bài đưa tin kịp thời.

 • Giáo viên

Tích cực bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, linh hoạt, mạnh dạn đổi mới sáng tạo trên tinh thần định hướng đổi mới của ngành; tham mưu, phối hợp tốt với phụ huynh để tổ chức tốt các hoạt động thi đua đổi mới sáng tạo trong học sinh, tuyên dương khen thưởng động viên học sinh kịp thời.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua đổi mới sáng tạo năm học 2019- 2020. Các tổ trưởng nghiên cứu, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả.

Nơi nhận:

 • BGH;
 • Các tổ (để thực hiện);
 • Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

................................

Mẫu báo cáo thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo trong dạy và học 2019-2020 số 3  

PHÒNG GD&ĐT ..............

TRƯỜNG TH ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /THHTS1 ....., ngày ... tháng .. năm 20.....

BÁO CÁO 
Kết quả triển khai phong trào thi đua
“Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” Năm học 2017-2018

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Quy mô trường, lớp, học sinh:

Tổng số lớp: 17

 • Khối 1: 4 lớp
 • Khối 2: 3 lớp
 • Khối 3: 3 lớp
 • Khối 4: 3 lớp
 • Khối 5: 4 lớp

Tổng số học sinh: 594 em

 • Khối 1: 137 học sinh
 • Khối 2: 99 học sinh
 • Khối 3: 118 học sinh
 • Khối 4: 107 học sinh
 • Khối 5: 133 học sinh

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 32 người; trong đó:

+ Quản lý: 2 người; Giáo viên: 27 người; nhân viên hành chính: 3 người

+ Biên chế: 23 người; Hợp đồng ngân sách: 7 người.

2. Điều kiện khó khăn và thuận lợi.

1. Thuận lợi

- Có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ, Hội đồng Nhân dân và UBND xã Hóa Thượng và sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành đoàn thể của huyện đối với công tác giáo dục.

- Việc triển khai phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy học được thực hiện cụ thể từ đầu năm học 2017 - 2018 , tiến hành từng bước, cẩn thận và khoa học theo đúng Hướng dẫn và Kế hoạch của Phòng giáo dục nên đã đạt được kết quả nhất định.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường được tập huấn, hướng dẫn cụ thể nên thuận lợi cho việc đăng ký và thực hiện kế hoạch cá nhân

2. Khó khăn

Cơ sở vật chất nhà trường hiện nay chưa đồng bộ và đầy đủ, chưa có các phòng chức năng, trong học kỳ I, học sinh khối 4,5 phải học một buổi vì nhà trường đang trong gia đoạn xây dựng nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của nhà trường.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

- Chuyên môn triển khai kịp thời công văn số ......./PGDĐT-TĐKT ngày ... tháng ... năm 20.... của Phòng GD&ĐT ...... về việc hướng dẫn triển khai phong trào thi đua năm học 20...-20.... với chủ đề: "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học". Trường tiểu học Hóa Thượng số 1 đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua cụ thể từ tháng 9/20.....

- Tổ chức cho 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong đơn vị đăng ký nội dung công việc sẽ sáng tạo đổi mới thực hiện trong năm học 2019 – 2020.

- Lập kế hoạch triển khai phong trào, đề ra các biện pháp cụ thể thực hiện trong từng giai đoạn.

- Động viên, hướng dẫn, theo dõi và tạo các điều kiện cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động thực hiện các nội dung thi đua đã đăng ký. Hàng tháng trong các buổi sinh hoạt chuyên môn có nội dung dành cho từng cá nhân báo cáo kết quả thực hiện và tổ chức trao đổi, góp ý việc thực hiện các nội dung đổi mới sáng tạo cho từng thành viên, kịp thời điểu chỉnh góp phần nâng cao hiệu quả vận dụng trong việc đổi mới sáng tạo.

2. Kết quả đạt được.

- Mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của sở GD&ĐT, kế hoạch hành động của phòng giáo dục – Đào tạo huyện trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW.

- 100% giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng lòng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đổi mới của ngành. Trong năm học, nhà trường đã triển khai được 7 chuyên đề chuyên môn cụ thể: Phần mềm quản lí trường Tiểu học; Tập huấn ra đề kiểm tra định kì; Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học tự nhiên và xã hội, khoa học; Chuyên đề Nâng cao chất lượng dạy học buổi 2; Chuyên đề dạy học tài liệu về Bác Hồ trong nhà trường nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Trong mỗi chuyên đề đều có 100% giáo viên và CBQL tham gia; đều tổ chức dạy thực hành áp dụng và có thảo luận rút kinh nghiệm.

- Thực hiện tốt việc đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT điều chỉnh, bổ sung một số quy định của thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, nhà trường đã tổ chức tốt các hoạt động dạy học và giáo dục tạo môi điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và phát triển ở học sinh các năng lực và phẩm chất theo yêu cầu của thông tư 22.

- 100% giáo viên lên lớp đều có sử dụng thiết bị dạy học, phong trào tự làm dồ dùng dạy học được giáo viên hưởng ứng nhiệt tình; 100% giáo viên đều có đồ dùng dạy học tự làm để phục vụ công tác dạy học. Tổ chức các đợt thao giảng về sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả xây dựng giờ dạy điển hình để tạo điều kiện cho giáo viên nắm chắc phương pháp dạy học các môn học. Nhà trường luôn tăng cường sinh hoạt tổ chuyên môn, chỉ đạo đổi mới cách soạn giáo án phối hợp linh hoạt các phương pháp tổ chức dạy học để phát huy tính tích cực trong lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kĩ năng của học sinh, đồng thời bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học.

- Giáo viên không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học:

 • Có 27/28 giáo viên soạn bài trên máy vi tính, 26/27 giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào quá trình dạy học; có 105 tiết dạy được ứng dụng công nghệ thông tin.
 • 4 buổi hoạt động tập thể ngoài giờ lên lớp có ý nghĩa gắn với các chủ điểm hoạt động của tháng và các ngày lễ lớn trong năm như: Học tập kỹ năng an toàn, phòng tránh xâm hại; Chúng em biết ơn thầy cô giáo; Thi nghi thức Đội vàdân ca dân vũ cấp trường; Giao lưu ngày hội học sinh cấp trường.”. Sau mỗi buổi hoạt động tập thể đều để lại được ấn tượng tốt cho các em học sinh và các thầy cô giáo.

Một số thành tích và kết quả cụ thể trong năm học 20...- 20....

+ Các cuộc thi của GV:

- Nhà trường đã tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: Kết quả là 4 đồng chí đạt xuất sắc, 17 đồng chí đạt giỏi. (Trong đó có 21/42 tiết tham dự có ứng dụng CNTT vào giảng dạy)

- Thi Trình bày bảng và kể chuyện theo sách cấp trường: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì; 2 giải Ba và 2 giải Khuyến Khích.

- 1 đồng chí đạt cán bộ thư viện giỏi cấp huyện; Đạt Đoàn Ba thi Tiếng hát Giáo viên toàn nghành cấp Huyện; 2 Giáo viên đạt giáo viên giỏi Tỉnh.

+ Các hội thi của HS:

Hội thi Phụ trách sao tài năng – Dân ca, dân vũ (Giải nhất: 1D, 3A, 4B; giải nhì: 1B, 3B, 4C, 5A; giải ba: 2A, 2C, 3C, 4A, 5B; Giải khuyến khích: 1A, 1C, 2B, 5C, 5D )

Ngày hội học sinh cấp trường (63 HS tham gia phần thi kiến thức trong đó đạt 6 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba; 18 giải khuyến khích; 90 HS tham gia rung chuông vàng trong đó: 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích).

Nhà trường có 20 học sinh tham dự phần giao lưu kiến thức trong Ngày hội học sinh cấp huyện. Kết quả có 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 9 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Trong ngày hội học sinh tiểu học cấp huyện trường cũng tham gia cùng cụm chuyên môn số 3 đạt Giải Ba gian hàng ẩm thực, giải Nhất giao lưu văn nghệ và giải Nhì tham gia trò chơi.

Trong phong trào vở sạch chữ đẹp cấp trường cũng có 25 em đạt giải A; 25 em đạt giải B, trong đó chọn cử 25 bộ vở của các khối lớp tham dự cấp huyện.

+ Tham gia giải bơi đạt 2 giải Ba, 1 giải Nhất cấp huyện. Thi cờ vua đạt 2 giải Ba đồng đồng đội cấp huyện.

Kết quả các môn học và hoạt động gáo dục cuối học kỳ 2 là:

Tổng số học sinh: 594 em (4 HS khuyết tật không tham gia đánh giá)

- Kết quả các môn học của học kỳ 2:

+ Môn Toán

 • Hoàn thành tốt: 420
 • Hoàn thành: 165
 • Chưa hoàn thành: 5

+ Môn Tiếng Việt

 • Hoàn thành tốt: 367
 • Hoàn thành: 220
 • Chưa hoàn thành: 3

- Kết quả về năng lực:

 • 588/590 em đều biết tự phục vụ, tự quản .
 • 586/590 em đều biết hợp tác
 • 585/590 em đều biết tự học và giải quyết vấn đề.

- Kết quả về phẩm chất:

 • 584/590 em đều chăm học chăm làm, 6 em cần cố gắng
 • 587/590 em đều tự tin trách nhiệm, 2 em cần cố gắng
 • 586/259 em đều trung thực và kỉ luật, 3 em cần cố gắng.
 • 590/590 em đều đoàn kết yêu thương.

Khen thưởng cuối năm:

+ Khen học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện: 210 em chiếm 35,35%

+ Khen học sinh có thành tích vượt trội về học tập: 180 em chiếm 28.11%

3. Những tồn tại cần khắc phục

- Một số giáo viên chưa phát huy hết năng lực, trình độ đào tạo của mình, ngại đổi mới.

- Quá trình thực hiện đổi mới đôi lúc còn thiếu tính quyết liệt, chưa kịp thời điều chỉnh.

4. Kiến nghị, đề xuất: Không

Trên đây là báo cáo việc triển khai phong trào thi đua năm học 2019-2020 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của trường Tiểu học ................

Nơi nhận:

- PGD (để B/c);

- Lưu VT, CM

HIỆU TRƯỞNG

 

..............

Mời các bạn tham khảo thêm các biểu mẫu khác trong mục Giáo dục - Đào tạo như là:

Đánh giá bài viết
1 7.090
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm