Mẫu báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật

1 5

Mẫu báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật là gì? Mẫu báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật là gì?

Mẫu báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về thực lực phương tiện kỹ thuật. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin thực lực phương tiện kỹ thuật... Mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2012/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật

(Khổ 270mm x 190mm)

Tờ số:…………

……………………………………..

…………………..(1)…………………

BÁO CÁO THỰC LỰC PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT

(Dùng cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức)

Số liệu tính đến ngày 31 tháng 12 năm ………

STT

Loại PTKT

Nhãn hiệu

Tính năng chủ yếu

Đơn vị tính

Số lượng năm trước

Số lượng hiện có

Đã xếp vào đơn vị DBĐV

Ghi chú

Tổng số

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Chữ ký, họ và tên)

Ngày…… tháng…..năm…..
……………………………
(Chữ ký, đóng dấu, họ và tên)

Ghi chú:

- (1) Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức

- Nếu in từ máy vi tính dùng giấy khổ A4

Mẫu báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật

Mẫu báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật 

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm