Mẫu báo cáo tình hình tiền gửi giao dịch chứng khoán

1 5

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu báo cáo tình hình tiền gửi giao dịch chứng khoán để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập bản báo cáo cho mình nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình tiền gửi giao dịch chứng khoán là gì?

Mẫu báo cáo tình hình tiền gửi giao dịch chứng khoán là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình tiền gửi giao dịch chứng khoán. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin về số tiền gửi giao dịch...

2. Mẫu báo cáo tình hình tiền gửi giao dịch chứng khoán

Mẫu báo cáo tình hình tiền gửi giao dịch chứng khoán

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện bằng hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chứng khoán bao gồm các loại: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh. Thực chất chứng khoán là một loại hàng hóa đặc biệt.

Chứng khoán là một phương tiện hàng hóa trừu tượng có thể thỏa thuận và có thể thay thế được, đại diện cho một giá trị tài chính. Chứng khoán gồm các loại: chứng khoán cổ phần (ví dụ cổ phiếu phổ thông của một công ty), chứng khoán nợ (như trái phiếu nhà nước, trái phiếu công ty...) và các chứng khoán phái sinh (như các quyền chọn, hợp đồng quy đổi - Swap, hợp đồng tương lai, Hợp đồng kỳ hạn).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm