Mẫu báo cáo vướng mắc, kiến nghị

1 10

Mẫu báo cáo vướng mắc, kiến nghị là gì? Mẫu báo cáo vướng mắc, kiến nghị gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo vướng mắc, kiến nghị là gì?

Mẫu báo cáo vướng mắc, kiến nghị là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về vướng mắc, kiến nghị. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin vướng mắc kiến nghị... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu báo cáo vướng mắc, kiến nghị

UBND………….
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………/……………

………., ngày……tháng năm ……

BÁO CÁO VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CHAI LPG TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

Kính gửi: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Thực hiện quy định theo Thông tư số 18/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép, ………….(tên Sở Công Thương) báo cáo các vướng mắc liên quan đến chai LPG trong ……………(ghi năm báo cáo) tại các doanh nghiệp trên địa bàn, cụ thể như sau:

1. Các vướng mắc trong công tác quản lý sản xuất, sửa chữa, sử dụng chai LPG trên địa bàn

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

2. Kiến nghị, đề xuất: …………………………………../.

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

Mẫu báo cáo vướng mắc, kiến nghị

Mẫu báo cáo vướng mắc, kiến nghị

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm