Mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh

4 25.865

Mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Báo giá sản phẩm, dịch vụ bằng tiếng Anh nhằm cung cấp cho các đối tượng khách hàng trong và ngoài nước muốn có nhu cầu về thông tin sản phẩm. Mẫu bảng báo giá nêu rõ thông tin sản phẩm, giá thành của sản phầm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng Tiếng Anh tại đây.

Mẫu báo giá sản phẩm phí dịch vụ - Tiếng Anh

Mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm

Mẫu bảng báo giá

Mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh

Mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh

Nội dung cơ bản của mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh như sau:

Work Order/Request for Quote

Overview

Customer Name ________________________________________________________________

Customer Address ______________________________________________________________

Contact Person ____________________________ Mobi _______________________________

Project Description ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Specific Instructions

Materials and Quantities to Be Used 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Additional Outside Services Required 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Comments

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Sample of Design or Sketch of Design:

Pricing _______________________________________________________________________

Submitted by ________________________________________Date______________________

Đánh giá bài viết
4 25.865
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm