Mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Báo giá sản phẩm, dịch vụ bằng tiếng Anh nhằm cung cấp cho các đối tượng khách hàng trong và ngoài nước muốn có nhu cầu về thông tin sản phẩm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng Tiếng Anh tại đây.

1. Định nghĩa mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh là gì?

Mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh là mẫu bảng báo giá được lập ra để ghi chép về việc báo giá các sản phẩm, dịch vụ. Mẫu bảng báo giá nêu rõ thông tin sản phẩm, giá thành của sản phầm...

2. Mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh

Mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh

Nội dung cơ bản của mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng Anh như sau:

Work Order/Request for Quote

Overview

Customer Name _____________________________________________________________

Customer Address ___________________________________________________________

Contact Person __________________________ Mobi _______________________________

Project Description ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Specific Instructions

Materials and Quantities to Be Used

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Additional Outside Services Required

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Comments

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Sample of Design or Sketch of Design:

Pricing _____________________________________________________________________

Submitted by ______________________________________Date______________________

Đánh giá bài viết
4 27.673
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm