Mẫu bìa bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn

Bìa bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn cho học sinh

Mẫu bìa bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn cho học sinh được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này nhằm giúp các bạn học sinh, quý giáo viên THPT, THCS tiện sử dụng và tham gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn cho học sinh hiệu quả.

Mời các bạn tham khảo Mẫu bìa bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn

Mẫu bìa bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn

Nội dung cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 • Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp,khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
 • Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";
 • Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Yêu cầu

a) Yêu cầu đối với ban tổ chức

 • Tổ chức Cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng.

b) Yêu cầu đối với học sinh dự thi

 • Các vấn đề nghiên cứu phải phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh; phù hợp với chương trình, nội dung dạy học trong nhà trường và đòi hỏi thực tiễn của xã hội; phù hợp với định hướng hoạt động giáo dục của các trường phổ thông và không ảnh hưởng đến việc học tập chính khóa của học sinh.
 • Sản phẩm dự thi phải đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 • Đối tượng dự thi là học sinh trường các cấp, THCS, trung học phổ thông ........

III. SẢN PHẨM DỰ THI

 • Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm 2 học sinh dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục kèm theo.
 • Các bạn có thể tham khảo một số bài dự thi mẫu dưới đây.

Bài viết dự thi Giữ gìn sức khỏe bản thân trong mùa đông

Bài dự thi tham gia an toàn giao thông đường bộ

Bài dự thi liên môn bảo vệ môi trường

IV. TIÊU CHÍ CHẤM THI

 • Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn, gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.
 • Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống;
 • Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.
 • Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.
Đánh giá bài viết
3 1.248
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm