Mẫu biên bản bàn giao công việc

Mẫu biên bản bàn giao công việc mới nhất

Bạn cần mẫu biên bản bàn giao công việc khi nào? Trước khi bạn nghỉ việc hoặc được thuyên chuyển công tác tiếp nhận vị trí công việc mới, bạn sẽ phải chuyển giao toàn bộ công việc hiện tại cho một bộ phận nào đó tiếp quản. VnDoc.com xin mời bạn đọc tải mẫu Biên bản bàn giao công việc mới nhất để người dùng tham khảo.

Mẫu biên bản bàn giao công việc mới nhất

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Trước khi viết biên bản bàn giao công việc, người lao động sẽ phải viết đơn xin thôi việc. Để thuận tiện và thêm ý tưởng cho việc viết mẫu đơn này, mời các bạn tham khảo mẫu đơn xin nghỉ việc mà chúng tôi chuẩn bị sẵn.

Nội dung cơ bản của biên bản bàn giao công việc như sau:

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày...../...../20....., tại...................................................chúng tôi gồm:

Người bàn giao:.................................................Bộ phận:...........................MSNV..............................

Người nhận bàn giao:.........................................Bộ phận:...........................MSNV...............................

Lý do bàn giao....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Phòng HC-NS

Đánh giá bài viết
38 333.179
Việc làm - Nhân sự Xem thêm