Mẫu biên bản bàn giao công việc Biên bản bàn giao công việc mới nhất

Giới thiệu

Mẫu biên bản bàn giao công việc mới nhất

Bạn cần mẫu biên bản bàn giao công việc khi nào? Trước khi bạn nghỉ việc hoặc được thuyên chuyển công tác tiếp nhận vị trí công việc mới, bạn sẽ phải chuyển giao toàn bộ công việc hiện tại cho một bộ phận nào đó tiếp quản. VnDoc.com xin mời bạn đọc tải mẫu Biên bản bàn giao công việc mới nhất để người dùng tham khảo.

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

Biên bản bàn giao căn hộ

Mẫu biên bản bàn giao công việc mới nhất

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Nội dung cơ bản của biên bản bàn giao công việc như sau:

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày...../...../20....., tại...................................................chúng tôi gồm:

Người bàn giao:.................................................Bộ phận:...........................MSNV..............................

Người nhận bàn giao:.........................................Bộ phận:...........................MSNV...............................

Lý do bàn giao....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

Mẫu biên bản bàn giao công việc 

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Phòng HC-NS

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu biên bản bàn giao công việc để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự