Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng

Biên bản bàn giao mặt bằng

Biên bản bàn giao mặt bằng được lập ra nhằm mục đích xác nhận việc chuyển giao mặt bằng giữa hai bên dựa trên những điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc để biết cách lập một biên bản bàn giao mặt bằng chính xác nhất.

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG

Ngày / Date:....................................................................................................................

Số / No.:..........................................................................................................................

Công trình / Project:........................................................................................................

Địa điểm / Location:........................................................................................................

Hợp đồng số / Contract No.:...........................................................................................

1. Đại diện các bên có mặt bằng tại hiện trường bàn giao:

A. Đại diện bên chủ đầu tư:........................................................................................

- Ông (bà):......................................................................................................................

- Chức vụ / Position:.......................................................................................................

- Địa chỉ / Address:.........................................................................................................

- Điện thoại / Tel.:...........................................................................................................

B. Đại diện tư vấn dám sát:.........................................................................................

- Ông (bà): ……..............................................................................................................

- Chức vụ / Position:.......................................................................................................

- Địa chỉ / Address:.........................................................................................................

- Điện thoại / Tel.:...........................................................................................................

C. Đại diện đơn vị thi công:.........................................................................................

- Ông (bà): .....................................................................................................................

- Chức vụ / Position:.......................................................................................................

- Địa chỉ / Address:.........................................................................................................

- Điện thoại / Tel.:...........................................................................................................

D. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế: ……......................................................................

- Ông (bà) : .…….............................................................................................................

- Chức vụ / Position :.......................................................................................................

- Địa chỉ / Address :.........................................................................................................

- Điện thoại / Tel : ............................................................................................................

2. Nội dung bàn giao:

STT

.

NỘI DUNG BÀN GIAO

KIỂM TRA SƠ BỘ

GHI CHÚ

Theo Thiết kế

Theo thực tế

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
2 16.941
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm