Mẫu biên bản bàn giao nhà chung cư

1 24

Mẫu biên bản về việc bàn giao nhà chung cư

Mẫu biên bản bàn giao nhà chung cư là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc bàn giao nhà chung cư, mẫu nêu rõ nội dung bàn giao, thông tin hai bên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản về việc bàn giao nhà chung cư

Mẫu biên bản bàn giao nhà chung cư

Biên bản bàn giao nhà chung cư được lập nhằm mục đích xác nhận bàn giao chung cư của hai bên. Biên bản được lập ra khi đã có sự đồng ý và thỏa thuận của hai bên. Bên nhận sẽ kiểm tra lại toàn bộ chung cư trước khi ký vào biên bản.

Biên bản thường được lập thành 2 bản và mỗi bên giữ một bản có pháp lý như nhau.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 24
Thủ tục hành chính Xem thêm