Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

18 211.956

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ, dụng cụ là biểu mẫu mà VnDoc.com xin được giới thiệu với bạn đọc tham khảo. Biên bản bàn giao tài sản, công cụ được lập nhằm mục đích khi chuyển giao hay bàn giao công việc, tài sản giữa bên giao và bên nhận, mẫu biên bản bàn giao này được lập dựa trên những điều khoản mà 2 bên đã thỏa thuận.

Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần

Giấy thôi trả lương

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ như sau:

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

Hôm nay, ngày...../...../20....., tại...........................chúng tôi gồm:

Người bàn giao:.............................................Bộ phận:...........................MSNV.............

Người nhận bàn giao:....................................Bộ phận:...........................MSNV..............

Lý do bàn giao.............................................................................................................

..................................................................................................................................

Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

Stt

Mã tài sản, công cụ

Tên tài sản, công cụ

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ các bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu văn bản như là 

Chúc các bạn làm việc hiệu quả cũng như tìm thấy được nhiều tài liệu hữu ích với công việc và học tập tại trang VnDoc.com!

Đánh giá bài viết
18 211.956
Việc làm - Nhân sự Xem thêm