Mẫu biên bản bàn giao xe

Mẫu biên bản bàn giao xe

Mẫu biên bản bàn giao xe là mẫu biên bản được lập ra khi diễn ra lễ giao xe giữa người mua và người bán. Mẫu biên bản giao xe nêu rõ thông tin của người mua và người bán, thông tin về xe được bàn giao, quà tặng kèm theo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bàn giao xe tại đây.

Hợp đồng mua bán xe

Mẫu hợp đồng mua bán xe máy

Thủ tục dán nhãn năng lượng xe ô tô con

Mẫu biên bản bàn giao xe

Mẫu biên bản bàn giao xe

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản bàn giao xe như sau:

TÊN CƠ QUAN ................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Số: ......./BB  

BIÊN BẢN BÀN GIAO XE Ô TÔ

Căn cứ vào Hợp đồng bán xe số ............................................... Chúng tôi gồm:

Bên giao: ..................................................................................................................

Đại diện bên giao: ......................................................................................................

Giao xe tại địa điểm: ..................................................................................................

Ngày giao xe: ............................................................................................................

Bên nhận: .................................................................................................................

Đại diện bên nhận: .....................................................................................................

Điện thoại: ................................................................................................................

Địa chi: .....................................................................................................................

Số CMND: ............................................................. Nơi cấp: .....................................

Ngày cấp: ..................................................................................................................

Cùng tiến hành kiểm tra, đánh dấu xác nhận các phần từ 1 đến 5 và đồng ý ký vào biên bản này bàn giao cho Bên nhận một (01) xe .......... như dưới đây:

1. Xe

Model xe Số khung Số máy Mà xe
       

2. Tình trạng xe

STT Danh mục kiểm tra Xác nhận
1 Bên ngoài xe sạch sẽ, không trầy  
2 Bốn bánh xe mới  

3. Trang bị theo xe (*)

STT Tên Xác nhận
1 Bộ dụng cụ thay lốp: con đội, tay quay, tuýp mở ốc bánh xe  
2 Móc kéo xe  
3 Bộ dụng cụ sửa chữa nhỏ  
4 Bộ thảm sàn  
5 Chụp trục bánh xe  
6 Bánh xe dự phòng  
7 Gạt tàn thuốc  
8 Chụp nhựa chân ghế cuối  

4. Bộ hồ sơ xe

Hồ sơ xe chưa đăng kí
STT Tên chi tiết Bản chính Bản sao
1 Hóa đơn GTGT của Đại lý    
2 Hóa đơn của Toyota VN    
3 Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường    
4 Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng    
5 Bản cà số khung/ Số máy    

5. Quà tặng khuyến mãi (nếu có)

STT Tên quà tặng Xác nhận
     
     

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Đánh giá bài viết
3 44.779
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm