Mẫu biên bản giao hàng hóa Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Giới thiệu

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa được sử dụng sau khi làm hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán sẽ phải có trách nhiệm giao hàng cho bên mua đúng theo thời gian và giá cả ghi trong hợp đồng, khi đó bên mua sẽ phải ký nhận Biên bản giao hàng mà bên bán giao cho đúng thủ tục trong mua bán.

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng cung cấp hàng hóa

Tải mẫu biên bản giao nhận hàng hóa:

Mẫu biên bản giao hàng hóa

Mời các bạn tham khảo bản text Biên bản giao hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***-------

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm:

BÊN BÁN:

BÊN .........................................................................................................................

CÔNG TY .................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................

Đại diện bởi ông : ......................................................................................................

Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại : ............................................. Fax: ......................................................

MST : ........................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA:

BÊN ...........................................................................................................................

CÔNG TY ...................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................

Đại diện bởi ông : ........................................................................................................

Chức danh : Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại : ........................................................... Fax: ..........................................

MST : .........................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………...........….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng:...............................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.

- Số lượng: ................................................................................................................

- Tương đương với Trị giá: theo HD........................................................ đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).
(Bằng chữ: ……………………..).

Điều 3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là ……………........................ với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: …………………….. Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày …./....../20…..

Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.

Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu biên bản giao hàng hóa để xem.

Lan Trịnh
Tải ngay và luôn rồi, may quá, cảm ơn Ad nhé.
6 tháng
Alex Lee
Đúng cái mình cần, thanks ad :D
6 tháng
Lê Thị Tuyết Mai
Đúng mẫu mình cần, cảm ơn Vndoc nhé ^^
6 tháng
Khách
Đây rồi đỡ phải ngồi gõ ... mỏi hết cả tay. Thanks!
6 tháng

Tham khảo thêm nội dung liên quan

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh