Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử chi đoàn

1 1.772

Biên bản kiểm phiếu đại hội Đoàn

Sau khi chương trình đại hội chi đoàn tiến hành bình bầu ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ mới, ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm phiếu và thống kê lại những chỉ tiêu như: Tổng số Đoàn viên chính thức có mặt; Tổng số phiếu phát ra; Tổng số phiếu thu vào.... Mời các bạn tham khảo mẫu biên bản kiểm phiếu đại hội đoàn mà chúng tôi sưu tầm được.

Nội dung cơ bản của Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử chi đoàn như sau:

ĐOÀN TNCS BỘ NGOẠI GIAO

….……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

Chúng tôi được Đại hội Đoàn TNCS HCM.......................... nhiệm kì …bầu vào ban kiểm phiếu.

 • ………………..Trưởng ban
 • ……………… Phó trưởng ban
 • ………………Ủy viên
 • ……………….

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

Tổng số Đoàn viên chính thức có mặt dự đại hội là ...........

Tổng số Đoàn viên chính thức tham gia bỏ phiếu.........

Tổng số phiếu phát ra..................................phiếu.

Tổng số phiếu thu vào................phiếu.

Số phiếu hợp lệ...........phiếu; Số phiếu không hợp lệ..............phiếu.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT

Họ tên

Số phiếu

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

   

Danh sách các đồng chí trúng cử vào BCH chi đoàn nhiệm kỳ …. gồm …. đồng chí có danh sách kèm theo:

 • .…………………………………………...
 • …………………………………………….
 • …………………………………………….
 • …………………………………………….
 • …………………………………………….
 • …………………………………………….
 • …………………………………………….
 • …………………………………………….
 • …………………………………………….
 • …………………………………………….

Biên bản được lập thành 02 bản kèm vào hồ sơ, tài liệu của đại hội .

Lập tại Hội trường A, ……………….hồi ...... giờ ..... ngày…..tháng năm ….

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử chi đoàn

Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử chi đoàn

Đánh giá bài viết
1 1.772
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm