Mẫu biên bản kiểm tra tài sản Biên bản kiểm tra tài sản

Giới thiệu

Mẫu biên bản kiểm tra tài sản

Mẫu biên bản kiểm tra tài sản là văn bản ghi nhận kết quả của việc kiểm tra tài sản trong công ty, trong đó liệt kê các thông số về tài sản như: Tên tài sản, mã tài sản, người sử dụng, kiểm tra chi tiết, đánh giá tình hình thiết bị...... Biên bản này là cơ sở để các bộ phận có liên quan kiểm soát, quản lý tài sản trong công ty, đơn vị doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản kiểm tra tài sản tại đây.

Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu số 02/MGTH: Biên bản xác định mức độ giá trị thiệt hại về tài sản

Mẫu bảng tổng hợp danh mục tài sản đề nghị xử lý

Mẫu biên bản kiểm tra tài sản

Mẫu biên bản kiểm tra tài sản

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm tra tài sản như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết:

                         QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN Mã tài liệu:
Phiên bản:
Ngày ban hành:

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI SẢN 

Ngày tháng
Tên tài sản
Mã tài sản
Người sử dụng
Kiểm tra chi tiết
Đánh giá tình hình thiết bị
Đề xuất xử lý
Người dung xác nhận
Ghi chú
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

    Ngày …. tháng ….. năm 200…
Trưởng phòng HC
Trưởng BP
Người kiểm tra
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu biên bản kiểm tra tài sản để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính