Biên bản làm việc mới nhất Mẫu biên bản làm việc

Giới thiệu

Biên bản làm việc mới nhất

Biên bản làm việc là văn bản không thể thiếu được trong mỗi buổi hợp, buổi meeting hay gặp gỡ giữa các đối tác công việc với nhau. Biên bản làm việc tóm tắt lại buổi hợp, cũng như quá trình làm việc giữa 2 bên, có thể coi là một phần nhật ký của cuộc họp. Sau này, khi cần đối soát lại điều gì, ta chỉ cần xem lại mẫu biên bản làm việc để nắm bắt được tình hình. Chúng tôi xin gửi đến các bạn mẫu biên bản làm việc chuẩn nhất hiện nay, được lưu hành rộng rãi.

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Mẫu điều tra, phiếu yêu cầu xét nghiệm bệnh do vi rút Zika

Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Mẫu biên bản làm việc mới nhất

Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu biên bản làm việc

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
-------------

Số: ...../BB- LAMVIEC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ....... giờ ......... ngày ......... tháng .......... năm ..........

Tại .....................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1/ ................................................................ Chứcvụ: ............................ Đơn vị ................................

2/ ................................................................ Chức vụ: ........................... Đơn vị ................................

Đã làm việc với:

1/ Ông (bà): .................................................. Năm sinh .......................... Quốc tịch ..........................

Nghề nghiệp .......................................................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:.............................. Ngày cấp .......................... Nơi cấp ............................

2/ Ông (bà): ................................................... Năm sinh .......................... Quốc tịch ........................

Nghề nghiệp ......................................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ............................... Ngày cấp .......................... Nơi cấp ..........................

Nội dung làm việc:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi ......... giờ ......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Biên bản được lập thành.........bản; mỗi bản gồm ................................................... tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho ..........................................................................01 bản.   

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biên bản làm việc mới nhất để xem.

Tham khảo thêm nội dung liên quan

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính